Home > ELEPH - ASCII ART

ELEPH - ASCII ART


Don't forget to try our new Animated ASCII Art (beta)


 __________________________________________________________________________
Behind Bars
 __________________________________________________________________________
             ___  __  __
             [_ | / \ / \
             / /_| () | () |
            _|____]\__/ \__/_
          _.-"|  |  |  |  |"-._
        _.-"|  |  |  |  |  |  |"-._
      _.-"|  |  |  |  |  |  |  |  |"-._
    _.-"`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |`"-._
  _.-" |  |  | __|.-~|~-.|  |_..|.__|  |  |  |  | "-._
 " |  |  |  |' | ` | \|~"~|  |  |`-.|  |  |  |  | "
  |  |  | /| _ |  |) |\ |  |  |  |\ |  |  |  |
  |  |  | /`| a)|  |  | | |  |  |  | `\|  |  |  |
  |  |  |:` |  | /|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |`-.||` |.-.| ( |  |/ |. |  |  | `;|\ |  |  |
  |  |`-.|`--|_.'|.;\|__/|  |  | .|  | ||\\ |  |  |
  | _ |  |:--|  | | |  | /|  |/ |  | .'| \\|  |  |
  |("\| /|/ |  | | |  | ' |  |  |  | / | :|; |  |
  |`\'|_/`|  |  | .\|  |/`~|=-.|  |  |/ | `|  |  |
  | `|_.'|  |  | /`|  || |  |\ |  |( |  |  |  |
  |  |  |  |  |/ |\ || |  | `Y| /| \ |  |  |  |
  |  |  |  |  | /| Y || |  | || /`| \|  |  |  |
  |  |  |  | /| | | | || |  | || | || |  |  |  |
  |  |  |  | "-|-" |/__|| |  | /_|_| |/__|  |  |  |
  |  |  |  |  |  |'""|  |  | '"|" |"""|  |  |  |
 __|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
 __________________________________________________________________________
Elephant and Baby
 __________________________________________________________________________
             _____
     .-~---..._--~~~~   ~~~~---..__
    /    . ~~-._         ~-.
    /      .  |          Y
    |    .    |          \
    | O    .  .|           K
    |     .  . /           |\
    /    Y    |           | \_
   (  ( / |. . /            | ()\  .-~~-.-~-.___
   (  |/-^.\   |       :     j \ \ /  /  Y  ~~-.
   / /   \\___/  :     :    ."  | || o    !    \
   ( )    `\    j      :    |  \ \j     |    k
   ( )    |   /_    ___.Y   :   \__.  |  /     j\
   j j    /  ." ~~---~~~ /  \   \     ~~\\__/  :   !
 __/ /    /  / \  ".  /  .`\  ".     /".  Y__Y  ."\
 >__.~    |  |  `\  \ |  /  `\  \    / /\ | ( /\ \
        [nn ]   [nn ] [nn ]   [nn ]   [n ] [n ] [n ] [n ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 __________________________________________________________________________
Elephant Head
 __________________________________________________________________________

          .-.     _,-.
        ,--',-."--~"~--"_,-.`-.
       / ,'  `    '  `. \
      ,','    )   (    `.`.
      `,-    (d ,==. b)    _/
      /     > ,--. <    -.\
      `-,'   / ,--. \     _)
       ( /  (__\,--./__)   \_/
       `'-._, / /| ==.|\ \-._,-'
          / / |,--.| \ \
          | | | =- | | |
          \ \ |,--.| / /
           `.\| -= |/.'
            |`-='|
            |,--.|
            ;`-=.;
            /`==./   hjw
           /`=-,'
          ,'`=,'
          /`-./
         (_,-'

               _.-----.._____,-~~~~-._...__
             ,-'      /     `....
            ,'       ,'   . . \::.
           ,'    . ''  :   . \ `./::..
          ,'  ..  .   .   . . : ;':::.
          /   :go. :    . :  \ : ;'.::.
          |   ' .o8)   . :|  : ,'. .
         /   :  ~:' . '  :/ . :/. .
         /    , '     |  : /. .
        /    ,       |  ./.
        L._  .    ,' .:. / ,'.
        /-.   :.--._,-'~~~~~~| ,'|:
       ,--.  /  .:/     |/::| `.
       |-.  /  .;'   .-__)::/  \
 ...._____...-|-. ,' .;'   .' '.'|;'   |
  ~--..._____\-_-' .:'   .'  / '
  ___....--~~  _.-' `.___.'  ./
   ~~------+~~_. .  ~~  .,'
         ~:_.' . . ._:'  _ Seal _
           ~~-+-+~~
 __________________________________________________________________________
Large Elephants
 __________________________________________________________________________

      .ed$$$$$eec.
    .e$$$$$$$$$$$$$$$$$$eeeee$$$$$c
   d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
  .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $b
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
 .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$**$ ^$$$$
 4 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*"   4$$F
 4 '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"    4$$
 4 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$    .$$%
 d  $$$$$     $$$$$*$$$$$$c  ..e$$"
-  4$$$$     ^$$$$ *$$$$$F ^"""
   4$$$$     4$$$$ z$$$$$"
   4$$$$     4$$$$ ^$$$P
   ^$$$$b     '$$$$e "F

   .. ..oooo.....ooo...
 .odSS4PYYYSSOOXXXXXXXXXOodbgooo.
 /SSYod$$$$SSOIIPXXXXXXXXXYYP.oo.*b.
($$Yd$$$$SSSOII:XXXXXXXX:IIoSSS$$b.Y,
 \Yd$$$$SSSOII:XXXXXXXXXX:IIOOSSS$$$b\
 d$$$$SSSOOI:XP"YXXXXXXXX:IIOOSSSS$$$\
 Y$$$SSSOOII:XbdXXXXXP"YX:IIOOOSS$$$$)
 'Y$$$SSSOI:XXXXXXXXXbodX:IIOOSS$$$$$/
  "Y$$$SSSOI(PoTXXXXXTo)XXIIOOOSS$$$*'
   ""*Y$S(((PXXXXXXXY))dIIOSSS$$dP'
    "*'()P;XXXXXXXXY)IIOSSS$P".oS,
    (S'(P;XXXXXXXP;Y)XXYOP".oSSSSb
    (S'(P;'XXXXXXX';Y).ooooSSSSSSSS)
    (S'(P;'XXXXXXP';Y).oSSSSSSSSSSSP
    (SS'Y);YXXXXX';(Y.oSSSSSSSSSSSSP
    YSS'Y)'YXXX".(Y.oSSP.SSSSSSSSY
     YSS'"" XXX""oooSSP.SSSSSSSSY
     SSSSSS YXXX:SSSSP.SSSSSSSSY
     SSSSSP YXb:SSSP.S"SSSSSSP
     S(OO)S  YXb:SY  )SSSSS
     SSSSO  )YXb.I  ISSSSP
     YSSSY  I."YXXb  Y(SS)I
     )SSS(  dSSo.""*b YSSSY
     OooSb  dSSSSP   )SSS(
         dSSSY    OooSS
         OooSP

                          ___
                       ,----'  `-,
           ___,-'~~~`---'~~~~`-----' ,-'    \,
       ___,---'     '    ,-~~~~~      :
    _,--'         ,    ; ;    ) "  __  \,
  _,--'   ,         ,'   :: " ; ` ,' (\o\) |
 / _,    `,           , `; " ;  (   `~~ `'\
 ; /     ,`        ,   `  ~~~`. " ;  _   , `.
,'/     ` ,       `   ` , ,  \_/ ?  ;  )  `.
:;:      `           ` ` ,   uu`--(___(  ~:
:::     , , ,      ,  ;   , ` ,-'   \~( ~  :
||:     ` ` `     , ` ,'  ( ` _,-     \ \_  ~:
:|`.    , , ,     `_  ;    ) );      \__>  :
|: : ;   ` ` ` ; __,--~~ `-(     ( |       `. ~|
:| :     ` __,--'      : ()  : :        |~ ;
|; | `   ,-'  ;       : )(  | `.     /(  `. ~|
:: :  ~ _/;   ;        |  ) : :    ; /  ;~ ;
{} ;   / :  ~ :        :   ; ,;    : `._,- ,
{} /~  /  ;  ;         : , | `;     `.___,-'
 ;~  ;  ; ~ `.        | ` )  ;
 :`  \  `;~  \        ;~  `-, `-.
 `.__OOO;  `;_OOO;        )_____OO;_(O)
  ~~~~~~    ~~~~        ~~~~~~~~ ~~~~

       .,;>>%%%%%>>;,.
      .>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>,.
     .>%%%%%%%%%%%%%%%%%%>>,%%%%%%;,.
    .>>>>%%%%%%%%%%%%%>>,%%%%%%%%%%%%,>>%%,.
   .>>%>>>>%%%%%%%%%>>,%%%%%%%%%%%%%%%%%,>>%%%%%,.
  .>>%%%%%>>%%%%>>,%%>>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,>>%%%%%%%,
 .>>%%%%%%%%%%>>,%%%%%%>>%%%%%%%%%%%%%%%%%%,>>%%%%%%%%%%.
 .>>%%%%%%%%%%>>,>>>>%%%%%%%%%%'..`%%%%%%%%,;>>%%%%%%%%%>%%.
.>>%%%>>>%%%%%>,%%%%%%%%%%%%%%.%%%,`%%%%%%,;>>%%%%%%%%>>>%%%%.
>>%%>%>>>%>%%%>,%%%%%>>%%%%%%%%%%%%%`%%%%%%,>%%%%%%%>>>>%%%%%%%.
>>%>>>%%>>>%%%%>,%>>>%%%%%%%%%%%%%%%%`%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
>>%%%%%%%%%%%%%%,>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'%%%,>>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
>>%%%%%%%%%%%%%%%,>%%%>>>%%%%%%%%%%%%%%%,>>%%%%%%%%>>>>%%%%%%%%%%%.
>>%%%%%%%%;%;%;%%;,%>>>>%%%%%%%%%%%%%%%,>>>%%%%%%>>;";>>%%%%%%%%%%%%.
`>%%%%%%%%%;%;;;%;%,>%%%%%%%%%>>%%%%%%%%,>>>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
 >>%%%%%%%%%,;;;;;%%>,%%%%%%%%>>>>%%%%%%%%,>>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
 `>>%%%%%%%%%,%;;;;%%%>,%%%%%%%%>>>>%%%%%%%%,>%%%%%%'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>>.
 `>>%%%%%%%%%%>,;;%%%%%>>,%%%%%%%%>>%%%%%%';;;>%%%%%,`%%%%%%%%%%%%%%%>>%%>.
  >>>%%%%%%%%%%>> %%%%%%%%>>,%%%%>>>%%%%%';;;;;;>>,%%%,`%   `;>%%%%%%>>%%
  `>>%%%%%%%%%%>> %%%%%%%%%>>>>>>>>;;;;'.;;;;;>>%%' `%%'     ;>%%%%%>
  >>%%%%%%%%%>>; %%%%%%%%>>;;;;;;''  ;;;;;>>%%%          ;>%%%%
  `>>%%%%%%%>>>, %%%%%%%%%>>;;'    ;;;;>>%%%'          ;>%%%
   >>%%%%%%>>>':.%%%%%%%%%%>>;    .;;;>>%%%%          ;>%%%'
   `>>%%%%%>>> ::`%%%%%%%%%%>>;.   ;;;>>%%%%'          ;>%%%'
   `>>%%%%>>> `:::`%%%%%%%%%%>;.   ;;>>%%%%%          ;>%%'
    `>>%%%%>>, `::::`%%%%%%%%%%>,  .;>>%%%%%'          ;>%'
    `>>%%%%>>, `:::::`%%%%%%%%%>>. ;;>%%%%%%          ;>%,
     `>>%%%%>>, :::::::`>>>%%%%>>> ;;>%%%%%'           ;>%,
     `>>%%%%>>,::::::,>>>>>>>>>>' ;;>%%%%%            ;%%,
      >>%%%%>>,:::,%%>>>>>>>>'  ;>%%%%%.            ;%%
       >>%%%%>>``%%%%%>>>>>'   `>%%%%%%.
       >>%%%%>> `@@a%%%%%%'   .%%%%%%%%%.
       `a@@a%@'  `%a@@'    `a@@a%a@@a'
 __________________________________________________________________________
Smaller Elephants
 __________________________________________________________________________

   _  _
  /=\""/=\
  (=(0_0 |=)__
  \_\ _/_/  )
   /_/  _ /\
snd |/ |\_||_|

      _  _
     / \__/ \_____
     / / \ \  `\
     ) \''/ (   |\
     `\__)/__/'_\ / `
  jgs   //_|_|~|_|_|
      ^""'"' ""'"'

          _.-~"~-.
         ;`a)  ) `\
       \-./_   /  |~=-=--.
       `-._)_ |  /    ".
      _  //` `| `"~`      \
      \'-'/ .--'  /   /   |\
      `~` / ____/\   |   / `"
       __/__/ | |`-...-\  |
      /   \ | |   |`\ |
    jgs |_____| /__|   /__/__|

     _
   /-/ `\
>\  |@@  |-_______
\ \__/   |    `\
 \____/"\__/     | h
    |    \  | h
    | |\______\ |
    |_|    |_|

       _.----._
      .'  __  '.
     / - (oo) - \
  .--""'` /~\|=~|/~\ `'""--.
 ( (^'^) _ \0/|= |\0/ _ (^'^) )
  \ \ / (   /==\   ) \ / /
  \ ^ /\  (=__=)  /\ ^ /
  _`""` \  `\/`  / `""`_
  /OOO\___/`--.__.--`\___/OOO\
 |   |         |  |
  \  / |     |  \  /
  `--.  /   (\/) \  .--`
    `'/    \/  \'`
     /       \
    ;        ;
    |        |
    |        |
    \    ()    /
     \-._    _.-/
     / __`------`__ \
     |:---. || .---:|
   jgs \`--=-'/\'--=-`/
     /()()()\/()()()\
     `""""""``""""""`

     ___   _,.--.,_
   .-~  ~--"~-.  ._ "-.
   /   ./_  Y  "-. \
  Y    :~   !     Y
  lq p  |   /     .|
 _  \. .-, l  /     |j
()\___) |/  \_/";     !
 \._____.-~\ . ~\.   ./
      Y_ Y_. "vr"~ T
      ( (  |L  j
      [nn[nn..][nn..]
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   __      __
   / \_________/ \
  / \ \    / / \
  /  \     /  \
 /   /     \   \
 \    O   O    /
  \          /
  \    | |    /
   \  \| | | |/  /
   \ /| | | |\ /
   |\/ / | | \ \/|
   | /_/| |\_\ |
   |   | |   |
   |  | | | |  |
   |  | /v\ |  |
   |___|   |___|   Jiri

            |V|
            |-|
            |-|
            |-|
            |-|
      .-^-.   _|_|_   .-^-.
      |   \.-~    ~-./   |
      |   /       \   |
      |  |..--~~~~~~~--..|  |
      \_-~         ~-_/
      /             \
     /              \
     |               |
     |       H       |
     |       H       |
     |      .-H-.      |
     i      / V \      ;
     \     |   |     /
      \________/    \________/

         ___.-~"~-._  __....__
        .'  `  \ ~"~    ``-.
        /` _   ) `\       `\
       /` a)  /   |        `\
       :`    /   |         \
    <`-._|` .-. (   /  .      `;\\
     `-. `--'_.'-.;\___/'  .   .    | \\
   _   /:--`   |    /   /    .' \\
   ("\  /`/    |    '   '     /  :`;
   `\'\_/`/     .\   /`~`=-.:    /   ``
    `._.'     /`\  |   `\   /(
           / /\  |    `Y  / \
        jgs J / Y |     | /`\ \
          / |  | |     | | | |
         "---" /___|    /___| /__|
             '"""     '""" '"""
 __________________________________________________________________________
Spraying Water
 __________________________________________________________________________

  /~~~~~\~\__                ________--------~~~~~~~~~~~~~=
 /     @`\      ___--------~~~~~~~              _-~
 |       ~)~)~)~)~O~~                        ~=
 |    /   /--------'~~-__                      -~_
 \_____/ `----'        ~~=__                    _=
   |  \__\___          ~==__                 _=
  /     /"\"\   ,---.      ~~==__              =_
  |   ____\_/_/  |_____|        ~~--__            =
  |      /"\"\ |`~~~'|           ~~==_         ~_
 /|      |  | | |WATER|              ~~==__      _=
M' \dcau_______\_/_/ |_____|                ~~===_________=

   __
  '. \
   '- \
   / /_     .---.
   / | \\,.\/--.//  )
   | \//    )/ /
   \ ' ^ ^  /  )____.----.. 6
    '.____.  .___/      \._)
     .\/.           )
      '\            /
      _/ \/  ).    )  (
     /# .!  |    /\  /
     \ C// # /'-----''/ # /
    .  'C/ |  |  |  |  |mrf ,
    \), .. .'OOO-'. ..'OOO'OOO-'. ..\(,
   _________________________________________________________________
  
      This page was updated on the 15th of December, 1997
            The Great Ascii Art Library 
                 Geocities 
   _________________________________________________________________
  
  [INLINE]

eleph.ascii.uk
    888        888   
    888        888   
    888        888   
 .d88b. 888 .d88b. 88888b. 88888b. 
d8P Y8b888d8P Y8b888 "88b888 "88b 
8888888888888888888888 888888 888 
Y8b.  888Y8b.  888 d88P888 888 
 "Y8888 888 "Y8888 88888P" 888 888 
          888       
          888       
          888       
   _      _   
   | |     | |  
 ___| | ___ _ __ | |__ 
 / _ \ |/ _ \ '_ \| '_ \ 
| __/ | __/ |_) | | | |
 \___|_|\___| .__/|_| |_|
      | |     
      |_|     
                         
      88            88      
      88            88      
      88            88      
 ,adPPYba, 88 ,adPPYba, 8b,dPPYba, 88,dPPYba,  
a8P_____88 88 a8P_____88 88P'  "8a 88P'  "8a 
8PP""""""" 88 8PP""""""" 88    d8 88    88 
"8b,  ,aa 88 "8b,  ,aa 88b,  ,a8" 88    88 
 `"Ybbd8"' 88 `"Ybbd8"' 88`YbbdP"' 88    88 
             88            
             88            

		

ASCII Character Codes:

e = ASCII 101

l = ASCII 108

e = ASCII 101

p = ASCII 112

h = ASCII 104

Capitalised:

E = ASCII 69

L = ASCII 76

E = ASCII 69

P = ASCII 80

H = ASCII 72