Home > OLIVERCO - ASCII ART

OLIVERCO - ASCII ART


Don't forget to try our new Animated ASCII Art (beta)


             c$$$c.
  .,cccc,.       `????'      ,c$$F
 ,c$$$????$$hc $$$$$$  $$$$$`$$$$h   ,$$$'$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$cc.
z$$$P'  `$$$$.$$$$$$  $$$$$ `$$$$$. ,J$$P' $$$$$""""""" $$$$$F"""$$$$$
$$$$    ?$$$>$$$$$$  $$$$$ `$$$$$c$$$"  $$$$$,,,,,. $$$$$L,,,J$$$P
$$$$    ;$$$>$$$$$$  $$$$$  `?$$$$$P'  $$$$$?????? $$$$$$$$$$P"'
?$$$h   ,$$$$'$$$$$$  $$$$$   ?$$$F   $$$$$    $$$$$"$$$$$h.
 "?$$$cccd$$$" $$$$$$ccccccc  ,J?h`P"    $$$$$ccccccc $$$$$ `?$$$$$h.
  `"???""'  """""""""""""  $,$L     """""""""""" """""  _""""""
     .zcccc        J$"$$.        .. .z. ,Jr ,$F
    ,J$$P"?$F        $h$P"'    ,cd$r ,$$.z$$F J$',$$
   z$$"  `?'        .. ,JhJ$$h ,J$'`$$ ,$$$$?$$',$$$$$$',cP'
   c$$'   ,cccc, ,$z,$c,$$F z$$P' J$,$$' J$LcP$$' ,$$P" ??C$$P"
  ,$$F   J$'`?$L ,$$"$$P"J$,$?$$Lcd$$$?$$$?"?' "' `"  ,J$$'
  <$$  ,cc$$ ,J$$?$P' $P ,$P"',$F"""'           $,JF
  `$$hccd$P'`$$$P" `? `'    J$             `"'
   "???"'           ?F
 __________________________________________________________________________
Chipmunk
 __________________________________________________________________________

                    .,-
                 .,cc$$$"
             ,  ,c$$P"'.,,,.       .
             J' z$$$$$$$$$$$$$$c,.   ,r",JMx
            ,JF J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ,F =MMMMM,
           . J$hJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ccccr MMMMMM,
           $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P JMMMMMMb
 .nnx,."""?cc,.   $$$$$$$$$???$$$$$$$$$$$$$$P"",JMP uMMMMr
 MMMMMMMMbn.`?$$$cc,`$$$$$$$??$cc,"?$??$$$$$$"",c,"MP uMMMMMM
 MMMMMMMMMMMb. ?$$$$$$$$$$P"' "$$$c, " .""", $$$$C xP")MMMM
, MMMMMMMMMMMMMbx "$$$$$$P',c$c,."$$$$$c,,J$$',$$$$$h.".nMMMMMr
J MMMMMMMMPMMMMMP ,J$$$$" c$$$$$$C`?$$$$$$$$$ $$P"`"??.`MMMMMM>
J `MMMMMMM MMMMP J$$$$$',$$$$$$$$$L $$$$$$$$$ $$ uMMn h `MMMMM
$h 4MMP"MM 4MMP J$$$$$F $$$$" .`"?$.`$$$$$$$$ $' """4b ? MMMMM
<$h 4MMx "'`MM z$$$$$$ J$$P'uMMMn.`$r`$$$$$$$ $   "L ;MMMM
<$$h "MMMn. `",$$$$$$P $$$ -"""44Mx`$ ?$$$$$$.?    M .)MMP
 $$$$.`4MMMMn J$$$$$$F,$$F    "M,?F`$$$$$$h c   P ' "P
 `$$$$h.`"4MM $$$$$$$'J$$F    )h $ $$$$$??-`c   ,c$hcc,
 ?$$$$$$c,`" $$$$$$$ ?$$$    JF,$ $$$$Cr= ' =J$$$$$$$$$c,
  ?$$$$$$$$c,`$$$$$$,`$$$c    = J',$$$P" .:::`.n."$$$$$$$$$$F
  "$$$$$$$$$.`$$$$$$,."??== .,cccc,J$".xnn.`` ,MMM $$$$$$$$$$$.
   `$$$$$$$' J$$$$$$$$$Ccc;c$$$$$$$$$P MMMMMMMnMMMP $$$$$$$$$$$P=
    "??"".=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??" JMMMMMMM""P" J$$$$$P""" .
     -r ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' -."4MMMMM"  M $$$$PP -?$$$.`$c
      z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."n.  .  M,`P" zc$c,"$$$.<$h
      <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c`4b. `:::. `M> ,$$$$$$ $$$"<$$
      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h."MMn,,,,nJ" J$$$$$$$ $$$c$$P
      ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c.`MMMMP",c$$$$$$$$hc$$$$$P'
      <$???????$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h.`"" c$$$$$$$$$$$$$$$$P"
           ""???$$$$$$$$$$$$$PP$$$$ J$$$$$$$$$$$$$P"'
           ,J$ccc,.`"""""""'.,,c$$$$ $$$$$$$$$$$P".zc$h
           $$$$$$$$$$$??$$$$$$$$$$$$c`$$$$$$$$$$cr`$$$$F
          z$$$$$$$$$$$F<$$??"""""?$$$ ?$$$$$$$$$$$ ?$$$F
          ,$$$$$$$$$$$$ /"".nJMMMbn."?h`$$$$$$$$$$$L`$$$c
          J$$$$$$$$$$$' .nMMMMMMMMMMbx. $$$$$$$$$$$$.`$$$h.
         z$$$$$$$$$$$',JMMMMMMMMMMMMMMM,<$$$$$$$$$$$$.`$$$$c,
         z$$$$$$$$$$P'uMMMMMMMMMMMMMMMMM>`$$$$$$$$$$$$$.`??$$$c
        ,J$$$$$$$$$$$' MMMMMMMMMMMMMMMMMMM $$$$$$$$$$$$$$c <$$$$h
       ,$$$$$$$$$$$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r
      z$$$$$$$$$$$$$cc,`? MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h
     J$$$$$$$$$$$$$$$$$c 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMr`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     <$$$$$$$$$$$$$$$$$$h. 4MMMMMMMMMMMMMMMMMM ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h.`4MMMMMMMMMMMMMMMMb ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
      `"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,'"4MMMMMMMMMMMP  ?$$$$$$$$$$$$$$$$L'
       `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cc,`""PPPP"'   "$$$$$$$$$$$$$?$F
        ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cccc,     `?$$$$$$$$P" '
         `"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c      `""??"'
           `""??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??$r
               ?$$$$$$$$$.`$$$$h ?F
               `$$$$$$$$$.<$$$$h`'
                `?$$$$$$$'<$$$??
                 `"???"' ??"'
 __________________________________________________________________________
Dogs
 __________________________________________________________________________

                  .,.
                 ,;!!'`!.
               ,
          <'''  > J$c`$ 
             < z$$$ $'JF'.zc \.,.  `\ `)  
             ! <$$$$ P ,cF $c $$$$$$c, `.) ;!!!!!!!!!!.
            !! $$$$$ r="" <$cP"".`?$$$c, `!
            
          ,J$$$$$ ."?$$F J$$$$" c$ ?$$L,$$$$$$ .,c$$$P"hc,` ""4MMMMb."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',MMMM'
!!!!!!!!>. "P4MMM, ?$$$$$$$$$$$$$$$$P',MMMM'
!!!!!!!! 4hn.' `4MMb."?$$$$$$$$$L,,.. ,MMMM'
`!!'!!!!>`MMMnx.. "44b.`"$""?h.,_"" nMMMM'
 `MMMMMMMMMMMMMMMnx.,JMMMMMMMMP ;!
!, ` `!!!! `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP 
!!> ' `!!!> 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" !!!
!!!>  `!!!> 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP';!!!'
` ;!!
n.` `.`"""""4MMMMMMMMMMM' ,;!!
MMn.``!!!!> `;,`4MMMMMM" . "MMP" ,;.`4MMMMMM,
P" J ;!!!!!!' .,.. ``.. !! !!!!;`4MMMMMM,
,J' `MMMMMMb
P `!!!!!! MMMMMMMb
';!!!!!! ,MMMMMMMMx
 !!!!!!!!!'      !!!!!!!!!!! JMMMMMMMMMb
 !!!!!!!!!       !!!!!!!!!!! MMMMMMMMMMMb
 `!!!!!!!'       !!!!!!!!!! uMMMMMMMMMMMMb
>'!!!!!!'       `!!!!!!!! uMMMMMMMMMMMMMMb.
L !!!!!'        `!!!!!! uMMMMMMMMMMMMMMMMM,
M,`!!!',M        `!!!' ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMx   ==x,
MM `!',MMr        `''  "MMMMMMMMMMMMMMMMP"".nJMMMx."4n.
MMb.,nMMMM,           `4MMMMMMMMMMMMP" uMMMMMMMMn."Mb.
MMMMMMMMMMb            4MMMMMMMMMML,= `"44MMMMMMM,`MM
MMMMMMMMMMMr            "MMMMMMMMMM ,MMMbn."MMMMMMb 4Mb
MMMMMMMMMMMM             `MM"MMMMMM,MMMMMMMx`MMMMMML MM
MMMMMMMMMMMMb             `\-44MMMMMMMMMMMMM,`MMMMMM )M
MMMMMMMMP""".,.`?hnx.            "MMMMMMMMMMMM MMMMMM''
MMMMMP". .nMMMMmn."MMn            `"4MMMMMMMM PP""
MMM" x' uMMMMMMMMM "MMn             `""""""
MMM,P'.."4MMMMMMMMb 4MMb
MM" uMMMb.`MMMMMMMML 4MMr
MMnJMMMMMMx`4MMMMMMMr`MM>
"MMMMMMMMMML`MMMMMMM> MM'
 "4MMMMMMMM MMMMMMM> P'
  "44MMMMM `MPPP"
    `""

                        ..,;-
                     ,;;!!!'
              Jhc  >  ;!,;!!!!'
             $$?$$';!>;
 ,CCCCCCCCC;.`.`"$c,   `!!!!!!!' ;!!!!!!`;!!!!!' "$$$h.`!! ;!'!!!' ,$$P"".."?$$$$.",cc
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCC,`$$$$.' .' ''< ;!!!!!!!! ,C>c$$$$$$$L.,,,c,.,zc$P" ;!!!!!!!! -'``''`.,.`'
   J$$$$$$$$'J$$$$$$$$$$.`"$$c``!!!!!!!!!!!''`'
   ,$$$$$$$$P $$$$$$$$$$$$$c,`"=- `''`'''`..-
   J$$$$$$$$F $$$$$$$$$$$$$$$"$cccccccccC''
   $$$$$$$$$ c`?$$$$$$$$$$$$$.?$$$$$$$$" z"
   $$$$$$$$',$L ?$$$"$$$$$$$$h.$$$$$$$',$'
   $$$$$$$$ J$$r`P"',$$$$$$$$F.$$$$$$$$$$
  ' $$$$$$$' """ ,c$$$$$$$$$$F.$$$$$$$$$F
 ;>'$$$$$P',;   $$$$$$$$$$$$'<$$$$$$"$P'
 !!;,`" ;!!!   $$$$$$$$$$$P $???"$F "
 `!!!!  !!!!>  <$$$$$$$$$$$''"z" ?"
  `>.`??$$P"    !!!!;
;!!!!  ;!!! ! '  !!!;,.     !!!!!>
`!!!!  `<' ;'   
!,. !!! '          !!! `>'>
`!!! `!!>'>     `!!!!!    !!!!'`!
`!!!>'!! ;      `!!!!;    `!!! / '
 `!' `'        !!!!'  ; <;''
           `!!(. !; <
            `!!!!!! !!>'>
             `!!!' !! '
              ' '

         j$$$cc,
         ,$$$$$$$h.
      ,ccc,`"$$$"`"$$c
      $$$$$$$$$$."h$$$h
      <$$$F',`?$$$.-."?$$,
      `$$$h ?$$$$$$."c ?$$c,      .
     . $$$$h c,"$$$$c`? `"?$c,hcc,. cd$$$$$$c,
     $.?$$$$.`$c."$$$h, ` F"""""" ,d$$$$$')3$$.
     `$.`$$$$ $$$c`??$$'.J     ??$$$$' -$$$$
     .`$c`?$$,`$$' ,`$',F     -,,..,<>, "?$c
     h ?$h $$$ ?' ` ?c$'      CCCCCCC>>,."$c
     $h $$L`$$h  .,,`$$.   .<>,,..`< 3h,
     $3$hJ$$c$$$`=',d",$$F,,., ?$h.
 /"=c,,. " $$$$$$$$$ $P",c$$$>`CCCCCCCCCCCCCC>..`<<>''-<$$$c,
 F,.?$$$$$$$$$P"'.,,,,."$$$$$> CCCCCCCCCCCCCCCC>'  n -d$$$$$h.
 $`$."$$$$$$$P J$$$$$$$$$$$$$',CCCCCCCCCCCCCCC> >` -x,"?$$$$$h.
 $ $$c."??$$$ d$$$$$$$$$$$$$'.CCCCC>.CCCCCCCC> '` ` ' ' ' '' -;  _"??=".,,.
<$$ "??=??$P $$$$$$$$$$$P". ` \< \`'((> `Mb ,
 ?$ ""   ` -`'- '/ .CCCCCCCCCCCC'
 "" c,3$$ $$$$$$$$$dL ``<>' . ;!!!>;.. ` ' .CCCCCCCCCC>>'
   $$$$$ $$$$$$$$$$$c`,.        >'''` ,>'
   $$$$F $$$$$$$$$$$$.`C>.   ;;;;;;;;.;;;' -'
   $$$$F,$$$$$$$$$$$$$c`..
   ?$$$L`$$$$$$$$$$$$$$$.`CCCC. `' .,CCC' $$c
  ,c`$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$c`,..``'''<<' " ,CCCCC' ,CCCC'.d$$$h.
  ,$$ `$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$c `CCC>,,,,<' `F?$$$$.
 d$$$$.`$$,?$$$$$$$$$$$$$$$$$$ `CC, ` ,>,`C>.J$,3c3$$$$
 $$$$$$h.`$$.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`CCC,. `' -`,$$$$$$$$$$$L
,$$$$$$$$c`$$ ?$$$$$$$$$$$$$$$$$h ,. `'''' .,CC' ,$$$$$$$$$$$$$$.
$$$$$$$$$$h ?$ "$$$$$$$$$$$$$$$$$h CCCCCCCCCC>,,,, ,c$$$$$$$$$$$$$$$$F
""""")))$$$$."$c,"$$$$$$$$$$$$$$$$ CCCCCCCCCCCCCCCCC'.d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,$$$$$$$$c "$c,"$$$$$$$$$$$$$$ '.,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,$$$$$$$$$$$c ?$c,"??$$$$$$$$$F.CCCCCCCCCCC>' .z'd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  d$$$$$$$$$$$$$,`?$$cc,,`""""",c,.```'''''.,ccP $$$$$
           ,JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP $$$$$
          nMMP4444MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>,$$$$$
          "".,;;!;;,"4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP J$$$$$
         ; 4MMMMMMMMMMMMMMMP4MMMMMMMMMMMMMMMMM z$$$$$$
        ;!!!!!!!!!!!!!> MMMMMMMMMMMMMMMxuMMMMMMMMMMMMMMMMM $$$$$$$
       ;!!!!!!!!!!!!!!!! 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMP4MMMMMMMMMMMM`,$$$$$$$
      ;!!!!!!!!!'''`!!!!!,`MMMMMMMMMMMMMP4MMML,JMMMMMMMMM M <$$$$$$$
     ,;!!!!!!!'''.:::. `!!!! MMMMMMMMMMMMMb,MMMMMMMMMMMMMMM M $$$$$$$$
    ;!!!!!!!' .:::::::: `!!! MMMMMMMMMMMMMMMMML JMMMMMMMMMM ? $$$$$$$$
   ;!!!!!!!'.:::::::::::: !!! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>' $$$$$$$$
   ;!!!!!!' ::::::::::::::.`!! MMMMMMMMMMMMMMMMMM")MMMMMMMMMMM `?$$$$$$"
  .!!!!!'' .:::::::::::::::: `',MMMMMMMMMMMMMMMMMMnJMMMMMMMMMMMr`c, "',,c
  !!!!' .:::::::::::::::::::: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM "hc "?$
 `'''.:::::::::::::::::::::::';MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML h.`?ccc
.::::::::::::::::::::::::::::: JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ?$h.`"?
`:::::::::::::::::::::::::::: JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx $$$$cc
 ``:::::::::::::::::::::::',JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM $$$$$$
   ``''''''''''''''''_,,x "4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM $$$$$$
      nmnnmnnmnJMMMMMMMmn.`""MMMPP"""..`"44MMMMMMMMMMMMMMMMMP,$$$$$$
       4P4MMMMMMMMMMMMMMMMMMnMP .nMMMMMMMnx'"4MMMMMMMMMMMMMM <$$$$$$
        +M""MMMMMMMMMMMMMMMMM>4MMMPPLJ"   `""44MMMMMMMMP $$$$$$$
        "44MMMMMMb.'"4MMMMMMb .""            ,c$$$$$$$
          `""""""" `4MMMMMx`MM>            $$$$$$$$$
                 "MMMMx`MM           ,$$$$$$$$$
                  "MMMnJML           J$$$$$$$$$
                   "MMMMMx          ,$$$$$$$$$$
                   `"4MMM          J$$$$$$$$$$
                     ""         J$$$$$$$$$$$
                               $$$$$$$$$$$$
                               J$$$$$$$$$$$$
                               $$$$$$$$$$$$$
                              ,$$$$$$$$$$$$$
                              J$$$$$$$$$$$$$
                              $$$$$$$$$$$$$$
                              J$$$$$$$$$$$$$$
                             <$$$$$$$$$$$$$$$
                             J$$$$$$$$$$$$$$$

                c,.
             .=$$$$$$h.h.
              z$$$$$$$$$$h.     =c,
             ,$$$$$$$$$$$$$$$$cr cc$$$$$$chc
            ,$$$$$$$$$$$$$$$P"",c$$$$$$$$$$$$h
            <$$$$$$$$$$$$P" zc$$$$$$$$$$$$$$$$h
            J$$$$$$$$$$C.,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
            `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
             ` $33$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
              `CCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P
              `CCC3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'     ;!
               `>>''`'''""$$$$ ,;4MMMMmnn,. .nmnmMn ..""?$$$$F !!!!!'' ;!!!!
         ,cc' ,' ,MMM>4MMMMMMM" nMMP44MMb M F,J$$$F .`..,;;!!!!!!
        ,cd$$$c,  JMMM JMMMMMM ;MP".nnr`MM M><$$$$$';!!!!!!!!!!!!'
       ,J$$$$$$P"  4MM MMMMMMMM".xJMMMM MMnM><$$$$$ `'''' .!!!!!'
      z$$$$$$$"".nMb  `';MMMMMMP uMMMMMMM MMMM J$$$$' `-;
  "z$$$$$$$$$$$ ',c$hc$$$$$$$$$h
$ CCCC3$$$$$$$$33$$L`.`===MMPP".xnMMMMP .
$$$c,`<>'.zc$h.'' `?c,"44MMMP ?$$ ;C$3$$$$$$$$$$$$$$$$"L
$$$$$$ccc,,cccd$$$$$$ <> "?$c,,,,,J J$$ CCCCC$$$$$$$$$$$$$$$r'
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L ' ;> ;,`"". zc$$$ CCCCC3$$$$$$$$$$$$3$"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;!! 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h' ;!! '
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;!! ;!'' $$$$$$$$$$  `<<>>''
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F !!! !! J$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F`!! '?"' ""'
.,,,nmn
MMMMMMM
MMMMMMM
MMMMMMM,
4MMMMMMP
 "MMP ,ccc,
 ' ,J$$$$$$c,
 ,J$$$$$$$$$$c
 ,$$$$$$$$$$$$$$c
,$$$$$$$$$$$$$$$$h
J$$$$$$$$$$$$$$$$$h
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
C$$$$$$$$$$$$$$$$$??h
CC$$$$$$$$$$$$$$$$h F
 nx $
 `CCCCCCCCCC> JMM,'
 `< MMM>
   `''<<>' JMMM
      ,JMMMP
     uMMMMM
    uMMMMMMM
    JMMP M>,P
    MMP JM''
    `P

                          _.,..,..,.__
             -._         _,-'''    _.,-'
       .,._     \ \     /'''''     _..-<_
       `-_ ````---,_ ` `.  _-''      -''   `--._
      ,,,--`-._   ``\ `, /               `-._.,...
     /           \'                 `,''
    ,'                             ` \
    ,'      ,-              `-_         )
    >      '        `         `.        `<
   /      '         `         \        \
   (      (          )         :        )
   )      ;         ;$h,        ,       `.'
  /      <  /      .J$$P"'-._     ,-         >
  (       : '      ,P'' ..  \    (        . )
  ; /       <      /  ,c$$$h  )  ` ;         ;'
  `':       :     ,  ,J$$$$$$  $h  `,Jh        \ `,
   (       \   . '  `$$$$$$$ J$$  zP"?        `/
   >       :   ,$$cc,  `?$$$P z$$$F,JF `.        (
   (       \  J$$$$$$. Jc `$" c$$$$$$F cc ;      ` ,'
   `. '      `,'$$$$$$$$$c "= `,J$$$$$$" J$" (       `<
    \`.       `$$$$$$$$$$cccc$$$$$$$' .,z. :       )
     `.        ?"..`"?$$$$$$$$$$$$$' `??'  <   `   ,'
     ,'`.       $$$c ,$$$$$$$$$$$$c .,zcc  .   `.,-'
    _/  \       ?$$$h ?$$$$$$$$$$$$$c`?$$$.  \-.,-'
,--''''    ;       $$$$h ?$$$$$$$$$$$$$c "$P'   >
 .,.'     `       P"$$$L $$$$$$$$$$$$$$h.   ` `.
 ,'      `      hc`?$$ ?$$$$$$$$$$$$$$h   `,-'
 ,'       )      $$c "$L $$$$$$$$$$$????    `.
 ( .'     <     ,?$$$.`$.`$$$$$$$$$" .:::    \
 _>'       ` .   : ?$$$."$ "$$$$$$$ .::::::    `.
'         \;   /  "?$$.`?.`?????$.`::::::   `. \
>         ;  ,'    "$c,`"--= .  ````     - `.
.         )_-'      "$$$hcc$$c         `,'
\               `.  `?$$$$$$$.         `--..
 \  /             `.  ?$$$$$$h         \ -'
 `-,'               \  $$$$$$$h     `    >
  <                `c,$$$$$$$$h.     :  \ )
  `,                `$$$$$$$$$$h.     .  `,
  / `. `.  .            `$$$$$$$$$$$c     \ _,-'
  (  ,-,-'`-.>_         .  `$$$$$$$$$$$$.   ` <
  \,-'     `.,.        . . ?$$$$$$$$$$$c   `.;
         ,$$$$c,,,.     \ $."$$$$$$$$$$$$c   `.
         $$$$$$$$$$$$c,.   ` $$c`"$$$$$$$$$$$$c,  `,
        J$$$$$$$$$$$$$$$$c,.  ?$$$c "$$$$$$$$$$$$hc  \
        ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c, `$$$$$c`$$$$$$$$$$$$$h ,'
        J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h $$$$$$c`""""??$$$$"""L >
       ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h 4MMnx "$F,Mn `'
       J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L 4MMMMx.,JMMb.`'
       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h 4MMMMMMMMMMM,`F
       .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L`MMMMMMMMMM,'x
       <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MMMMMMMMMMM 4r
       J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MMMMMMMMMMPx`h
       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MMMMMMMMMM 4 M,
       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,MMMMMMMMMMr` :
      ,$$$$F<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ JMMMMMMMMMMM h
      J$$$' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F;MMMMMMMMMMMP ,$
      J$$$',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ JMMMMMMMMMMM',$$
     <$$$',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';MMMMMMMMMMMP $$F
     ,$$$'z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',MMMMMMMMMMMM J$$F
     $$$'z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,MMMMMMMMMMMM',$$$'
    J$$',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MMMMMMMMMMMM',$$$P
    c$$',P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',MMMMMMMMMMMP',$$$$F
   J$$$ P J`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',MMMMMMMMMMMP c$$$$$
   J$$$$c J'<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',MMMMMMMMMMM",J$$$$$F
  J$$$$$F.F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P',MMMMMMMMMMP z$$$$$$$
  ,$$$$$$ J'J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" JMMMMMMMMM".zJ$$$$$$$'
 z$$$$$$$ ' $$F,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P',MMMMMMMMMP ,$$$$$$$$$P
 z$$$$$$$$cc $$'J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",JMMMMMMMMP',J$$$$$$$$$$'
z$$$$$$$$$$$ $F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$P JMMMMMMMMP zJ$$$$$$$$$$$'
$$$$$$$$$$$$.' `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ uMMMMMMMP',$$$$$$$$$$$$$F
$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$'uMMMMMMP',?$$$$$$$$$$$$$P
$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$'uMMMMMMP P ?$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$';MMMMMP'  / $$$$$$$$$$$F
$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$ MMMMP'    <$$$$$$$$$$"
 __________________________________________________________________________
Girl
 __________________________________________________________________________

     .,,.
    --  ..,;;<>;,
;!!!!!!!!!!!!!' xdP",;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!;
!!!!!!!!!!!!! ,MP'..
!!!!!!!!!!!''-MP 
 !!!!!!!! ;!!! ;`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> `!!!!!!!'`!>
 `!!!!!!!!!!! < ! !
  ' `!!!!!! ;'
  ' !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;!!!!''`.,cF ;!!!!!!!!! ' z$$h `! !!! '
   !!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!' -''``.,cc$$$F ;!!!!!!!'' ,J??$$$ < !!!
   !!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;! J$$$$??" ' .,;,,.'` .; ````..,;;;;;;;;,,.``>' ,;;!!!!!''''`!!!!!!!!!!; `
CCCCCCCCCCCCCCCCC> ;!'  ,$$$c ;!!!!! CCCCC
CCCCCCCCC z$""$$.`!!!!! <''  .,.  `$$$$$$$$$$hcc,```!!!!! !!!!!>,CCCCC
CCCCC>>', $$$."$$.`!!!' .- ,c$$$F-  `$$$$$$?$$$$$$$$c,'`' ;!!!!! '.x;C J$$$F `$L `'  J,c$$$$F    ?$$$$$ $$$$"?$$$$$hc ``!!!! CCCCCC
> .C''`' $$$$h. ?",;!! J$$$$$$F,c$$$$. $$$$F $$$P J$$$$P""  `!!! CCCCCC
 -C' ;!; $$??" ,;!!!! J$$$$$$F $$$$$$$c `?$$"J$$$ z$$P"" .,cc !!! ' .!!' ..' `!!!!! <$$$$$$$F<$$$$$$$$h.`?'<$$P',P"   ,$$$$ !!! <<>>''
C> !.,.`.. !!!!!  J$""$$$$L`?$$$$$$$$$ .z$$"  .zc$hc,`$$$ `!!! ,cc$h
CCC,`!!!!! ;!!!!',Jr $$$c "$$$c,""  `??".=+=+?= c$$$$$$$$ $P ;,' ,dP'"_,J
CCCC,` '',c$$"
CCCCC; .`;;- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"`"$$$$$$$$$$$.  .zc$$ . ?hcc,,,. J$$$Lz$$$$$$$$$$$F ??$$$$$$$$.`'  '$$$$$$ $$$$$$$_?h `$$$$$$$$$$$$??$$`<$hc,,',J$$F 4';CCCCC
M,`CCCCCCC,`!!! `$$$$$.?$$C>$$$$??,`?$$$$$$$$$P `"_,J$$$",c$P" xJh ,CCCCCC
MM,`CCCCCC> !!! $$$$$h ?$$$$$$$,$$c,"?$$$$$P",c$$$$$$P",$"".x !!!> ?$$$$ $$$ :.-=dMbmr `""??$$$$$$P $$$ CCCCCCCCCCCCCCCCC
.`MMMM,`CCCC `!!! \ $$$$ $$$F`::. ....:: Mm. """"" z$$$ CCCCCCCCCCCCCCCCC
C,`MMMM,`CCC> !!' r`$$$ $$$F`:::.::::::   ,$",$$$$$$P CCCCCCCCCCCCCCCCC
<> ``'''-'`'
!!!!!'.z<<$= .,c,`!> ?c`?.`?$$$c ``' -== ,c$" <$$$$$',CCCCCCCCCCCCC>' , ?h.`?.`"??$$$$cc$$$$$$F J$$$$' CCCCCCCCCC>>'.,;CCCC
!!! ,ccc$$$$$$P",c `'- "$$c,`"=-. """"""""" . ,$$$$',CCCCCCCCC> .;CCCCCCCC
 `' $$$$$$$$$L,JP"zhc, ?$$$$$$hcccc$$$$' !>' J$$$',CCCCCC>''.;CCCCCCCCCC>
!>;;,"""$$$$$$$$. ?$$F h.`?$$$$$$$$$$$" ;!!! J$$$' CCCCCCC ;CCCCCCCCCCCC>
!!!! ' "$$$$$$$$L $$ ' ;
!! c,,$$cc,`?$$$$???' ' ;!!!>;,`.,;!'`!!' ,$$" ,CCCCCCCCCC,`CCCCCCCC> , ,CCCC
$$$$$$$$$P',c`$h "$$$h .r !!!!!!!!' ,;' $F ,CCCCCCCCCCCCCC> ' ``''`' ,;>' ,CCCCCCC
c,"?$$,cd$$$$h $$hcc$F -$" !!!!!!!!!!! .;CCCCCCCCCCC>'.,;;CCCC> ,CCCCCCC'
$F>.`?$$$$$$$$r """".nn ".''.,.`'''.,;CCCCCCC>',>>>'.;CC>>''. CC
c$$$$$.`?$$$$P'.,.`4MMMb `''```_.xnMMMMMMMMMMMMMMMMMnx. =nmnnmnn z J$h.`'
$$$$$" ,n,.".xJMMMb.`4MM,,."""444MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn,,MMMMMM,< "$$$$$
$$P"',MMMMMMMMMMMMMMb."ML MMMMMmnmnnJMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb.' "?$$
.`.. `4MMMMMMMMMMMMMMMx`? MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbnx..
!!!!!>; "4MMMMMMMMMMMMMn. 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
!!!!!!!!!;,`"MMMMMMMMMMMMn,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPP""""""""""
!!!!!!!!!!!!;`4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPP""..,;;;;<<;!!!!!!''``.,.,;;;;;;, .n,,. ,nn=-  .,,zccc,.
!!!!!!!'`.,;;;
;'
 $$$$$$'<$$$$$$$$ $$F.r<$$$$$$$$$$$$$h "$$$$$$$$$$$$ J $$$$$cc,." zP MMM
."$$$$$L`$$$$$$$$ ?$hJh c,`?$$$$$$$$$$$ "$$$$$$$$$$'J',r`$$$$$$$$$$",JMMM,
M ?$$$$$.`$$$$$$$h ?$$$.?$$c,"?$$$$$$$$$ ?$$$$$$$$' c$$.`?$$$$$$P" MMMMM>
Mb ?$$$$$.`$$$$$$$L ?$$h $$$$h.`?$$$$$$$h ?$$$$$$',c$$??= ,$$$?$P z MMMMM>
MMb."$$$$$.`$$$$$$$h "$$c`$$$$$h. "?$$$$$h.`??$$' $$$$L z$$$F P JF,MMMMMb
MMMM,`$$$$$c`?$$$$$$$c$$$c$$$$$$$$c,"?$$$$$$c,._,J$$$$$c $$$$ ' J$ JMMMMMM
MMMMM,"$$$$$c ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c  "?????""""' "$',$$$$ ,$$',MMMMMMM
MMMMMM,`?$$$$h ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c      z$"',$$$$F,$$$ JMMMMMMM
MMMMMMMn."$$$$h."$$$$$$$$$$$$$$$$??$$$$h.     ?$.`$$$$$ $$$',MMMMMMMM
MMMMMMMMMx`$$$$$c ?$$$$$$$$$$$$$$c,"?$$$$$hccc,..,,J$$.`$$$F,$P',MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMx`?$$$$L`$$$$$$$$$$$$$$$$c,"?$$$$$$$$$$$$$$$$ <$$ J$',MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMPPP `$$$$.?$$$$$$$$$$$$$$$$$c "?$$$$$$$$$???"',J$F $',MMMMMMMMMMP
MMMMMMMM xJMn.`$$$h ?$$$$$$$$$$$$$$$$$P> .,..,.,,,ccc$$$$F J'-44MMMMMMMMM'
MMMMMMM' `MMMM,`$$$c`$$$$$$$$$$$$$$$$$c$$$$$$$$$$$$$$$$$$L ;<;,"4MMMMMMM
"MMMMMM :. 4MMM ?$$$.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`!!!'. MMMMMMP;
 4MMMMP ::. "MML $$$L`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F`!! ,M.4MMMMM /
; MMMM'.`:::. "M,`$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F`! uMML MMMM'.>
! `MMM Mr`:::: `4 $$$h ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F',JMMMMr`MMM J'
!> `MP MM,`::::. ?$$$h."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F;MMMMMMM MM';M
!!> `',MMMx `::::. `?$$$.`"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" JMMMMMMMr`" MP
!!!! 4MMMMMx `:::::. "?$$cc,""????$$$$$$$$$$$$???"""'.,nmMMMMMMMMMM JM''
!!!!! `MMMMMMM, ``::::.."??$$$hccccc,,,,,,,,. .::::',nMMMMMMMMMMMMMMnJMM !
!!!!!> `MMMMMMMMb. `:::::. "?$$$$$$$$$$$$$P".:::'',nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !
!!!!!!! `MMMMMMMMMMn.``:::::.."??""""""""" `::' ,JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP !
!!!!!!!! `MMMMMMMMMMMMn._````...:::::::::::.. nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM',!
!!!!!!!!! `MMMMMMMMMMMMMMMbr`::::::::::::::::,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP !!
!!!!!!!!!> 4MMMMMMMMMMMMMMMb ::::::::::::::: JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'.!!
!!!!!!!!!!; 4MMMMMMMMMMMMMMML`:::::::::::::';MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!
!!!!!!!!!!!; 4MMMMMMMMMMMMMMM,`:::::::::::: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP !!!
!!!!!!!!!!!!, MMMMMMMMMMMMMMMb :::::::::::',MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM',!!!
!!!!!!!!!!!!!>`MMMMMMMMMMMMMMMn `::::::::: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP !!!!
`!!!!!!!!!!!!! 4MMMMMMMMMMMMMMMb.`::'`.``',MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'.!!!!
;`!!!!!!!!!!!!> 4MMMMMMMMMMMMMMMM,` .:::. 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!
!;` `!!!!!!!!!;`MMMMMMMMMMMMMP ::::::::: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP !!!!!!!
!!!!!!!! `!!!!!!!!! )MMMMMMMMMMMM'.:::::::::.`MMMMMMMMMMMMMMMMMMM';!!!!!!!
   _________________________________________________________________
  
       This page was updated on the 26th of June, 1997
            The Great Ascii Art Library 
                 Geocities 
   _________________________________________________________________
  
  [INLINE]

oliverco.ascii.uk
    888d8b                    
    888Y8P                    
    888                      
 .d88b. 888888888 888 .d88b. 888d888 .d8888b .d88b. 
d88""88b888888888 888d8P Y8b888P" d88P"  d88""88b 
888 888888888Y88 88P88888888888  888   888 888 
Y88..88P888888 Y8bd8P Y8b.  888  Y88b.  Y88..88P 
 "Y88P" 888888 Y88P  "Y8888 888   "Y8888P "Y88P" 
                           
                           
                           
    _ _             
   | (_)            
 ___ | |___  _____ _ __ ___ ___ 
 / _ \| | \ \ / / _ \ '__/ __/ _ \ 
| (_) | | |\ V / __/ | | (_| (_) |
 \___/|_|_| \_/ \___|_| \___\___/ 
                  
                  
                                      
      88 88                              
      88 ""                              
      88                               
 ,adPPYba, 88 88 8b    d8 ,adPPYba, 8b,dPPYba, ,adPPYba, ,adPPYba,  
a8"   "8a 88 88 `8b   d8' a8P_____88 88P'  "Y8 a8"   "" a8"   "8a 
8b    d8 88 88 `8b  d8' 8PP""""""" 88     8b     8b    d8 
"8a,  ,a8" 88 88  `8b,d8'  "8b,  ,aa 88     "8a,  ,aa "8a,  ,a8" 
 `"YbbdP"' 88 88   "8"   `"Ybbd8"' 88     `"Ybbd8"' `"YbbdP"'  
                                      
                                      

		

ASCII Character Codes:

o = ASCII 111

l = ASCII 108

i = ASCII 105

v = ASCII 118

e = ASCII 101

r = ASCII 114

c = ASCII 99

o = ASCII 111

Capitalised:

O = ASCII 79

L = ASCII 76

I = ASCII 73

V = ASCII 86

E = ASCII 69

R = ASCII 82

C = ASCII 67

O = ASCII 79