Home > SNOWWHIT - ASCII ART

SNOWWHIT - ASCII ART


Don't forget to try our new Animated ASCII Art (beta)


 __________________________________________________________________________
7 Dwarves
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Doc
 __________________________________________________________________________

    .;;;;.
   ;
  ;!!!!!!!!!!>            .,;;,.
  ,!!!!!!!!!!!!!;      ,;>  ;;!!!!!!!!!>;
  !!!!!!!!!!!!!!'    ,;' ."<$$$$$P"" ..  <$$$  " .r JF"
    `! !!!!!! ' .n= ,,""?$" z$$$c, $P".,cccc, ".`?$$
      
   .
 '!!!!!!!!!!!!!!!>;
 .   .,.  ..;;;;;;;;..
 !!!!!!!!!!!!!!!!!'',. ;<'' ;;!!''```,.```'!;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!; ?$$$$$$$F,$$$ "$$$F<$$$.$$$$
    ;!!!!!!!!!!' .$$$$$$$$'cd$$hc  """????"""" z-$P"" ..nMMMMMMMP
    ,nMMMM.<$$$$$$$$$$$$$$$h. ..     f  ..xnmMMMMMMMMM)\
    JMMMMMb "$$$$$$$$$$$$$$$$.`::.`:..  ; .nJMMMMMMMMMMMMM =
    MMMMMMMMn ?$$$$$$$$$h,."?$L. `:::: ,J .MMMMMMMMMMMMMMP
   ,4MMMMMMMMbx. `"""""""""" `"?hc,..,rP".MMMMMMMMMMMMMP"
   ' )MMMMMMMMMMbnmnnmnmnmMMbnnx.. """" ..JMMMMMMMMM""P"
    `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbnmnmMMMMMMMMMMMP
     4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPP"
     "P"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPP4MMMMPPPP""
       "4MMMPPMMMMMMMMMMMMMMMMx,.
         ""F J"44MMMMM""""""""
 __________________________________________________________________________
Bashful
 __________________________________________________________________________

            .,,;;;,,. '!!!!!!!!;;;.
           .;;;;;;;;;;,.
          ;!!''',,,,_```.
        ,!,"-"'$$$F . `?$$$$h '!!.`'!!` !!!!!!!!!!!!
        <$$P..`?$$C $"?h."$$$$$c .``    `''``
        `Li  "" ?c cc   $$?$$$$cc,."-.. ''!!!
         hJ .  <$h`?$cc$F),J$$$$$$$$$c`4Mn. '!'
         .`? ?c,,.$$$,`?",J$$$$$$$$$$$$$$c MMb.
       ,cc$$$cr=`,J$$$$P J$$$$$$$$$$$$$$$$$>`MMMr
       <$$P"',ccd$$$$""" <$$$$$""'."?$$$$$$$$.MMMMx
    ..n> $P",J$$$$$$$F,cdhc."""". z$$$$$$$$$$$'JMMMMM
   .nMMMb ` <$$$$$$$$$$$$$$$F cc$',$$$$$$$$$$" ,MMMMMM.
  . ,MMMMMn. $$$$$$$$$$$$$$$$' $P',$$"C$$$P"" ,nMMMMMMM
  ,nMMMMMMMM.`$$$$$$$$$$$$$P' J",c$""="" .,xnMMMMMMMMP
  uMP4MMMMMMMb,`?$$$$$$$$$P" `,c??'.,xnMMMMMMMMMMMMMMM'
 ,MP.JMMMMMMMMMbx.`"??""  ???" ,xJMMMMMMMMMMMMMMMMMM'
 M";MMMMMMMMMMMMMMMbmmnmMMM+nnmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP4P
 n ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMP"',nmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P
 f MMMMMMMMMMMMMMMP" ,xnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
 ,MMMMMMMMMMMMMMP ,nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP,P
 4MMMMMMMMMMMMP',JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
 4MMMMMMMMMMP ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP"
  "MMMMMMMMM JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP""
  `MMMMMMM.JMMMMMMMMMMPMMMMMMMPPMMP""
   `MMMMMMMMMMMMMMMP)nMMPPP" = "
    4M"MMMMMMMMP",JP""
    "- 4MMMMM",=
      "MMP
 __________________________________________________________________________
Grumpy
 __________________________________________________________________________

              .,,,;;;;;,,.
          ,;;!!;;;.`'!!!!!!!!!!>;;,
         ;!!!'''!!!!!;.`!!!!!!!!!!!!!;,
        ;!!'. ==-.`' `!!!!!!!!!!!!!!,
        !',cF.`?c,$c,`
        "?$$F <$$$$$J$$$$c 
       J$.`F,L $c $$$$$$$$L `!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!>
       $',-`?F`$$,`P"L$$$$$. 
       " " `$$ ?"  ,c$$$$$ `!!!!!!!'!!!!!!!!! `!!!!!!!!!>
   ,cccccc,. == $h,. ,z$$$$$$$$h. ''!!!!!;;.``
  c$$$$$$$$$$$h===?$$$$$$$$$$$$$$$$c`-.``
 <$$$$$$$$$$$$$P,c$$$$$ $$$$$c,"?$$$$$$$$cc`-n. `'!; ;!';!!!!!!!!>
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F $$$P""' "$$$$$$$$$$ `MMb. `> , MMMMF. !!!!!!!!!!!!!
   ?$$$$$$$$$$$$$P" =",c$$$$$$$$c$$$$$$$$$ ,MMMMn  !!!!!!!!!!!!>
    ""???????"" .,,cd$$P" ,cd$$$$$$$$$$P'.MMMMMMb .!!!!!!!!!!!!>;
       .,,x "?$$$P"" """???$$$$$P"" ,MMMMMMMM `!!!!!!!!!!!!>!>
       uMMMMMx.  .,nmMMMMbmn,,.,,,,nMMMMMMMMMM 
      ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  !!!!!!!!!!!!!!>
      P4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'  `4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" '
       JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'
       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPMM"
      ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM",P
      J4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
       JMMMMMMMMMMMMMMMP"dMP"
       MMMMMMMMMMMMMMP .="
       4MMMMMMMMMMMP `
       4MMMMMMMMMM"
       MMMMMMMMP
       `MPMMMMP
         )MMM
         4M'
          "
 __________________________________________________________________________
Sleepy
 __________________________________________________________________________

                 ,;;;;;;;;,.
            .,;!!!!;;. `'!!!!!!!!!!>,
           ,;!'````'!!!!!!;> `!!!!!!!!!!!!;,
          '` ,ccccc= ``
         ,cr""$$$$" cr ?h`hr 
         ,F ,c,.$$hc$$$h "$$$h 
        ,P,c???$$$$PPPP?cc"$$$$c`;!!!!!!!!!!!!!!>
        c$" J$$ $$$ c$$$$ $$$$$$$c`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
        $F J$$$ $$F $$$$$h.`$$$$$$$.`!!(`'!!!!!''!!!!!!!!
        $' ?" <$$F   ""$ $$$$$$$h ; '!!!!!!
        L ..  <$$F<$$L   $$$$$$$F `!!!!; `!!!!!; `!!!!!
        ? ??? =?$$$ ??$hc,. cd$$$$$F= `!!!!>. `; '!!! !!
      .J$$$$$$$$$$cc=c,"?$$$$PP$$$$$$c`b.  -;.  `'!! ;'
      ?$$$$$$$$$$$$$$$$, $$$$$$$$$$$$$$$.`b,`'!!!> 
      Jc "??$$$$$$$$P" c$L "?$$$$$$$$$$$$$h.`Mx.`
    . c$$$c """"""" ,c$$$P  $$$$$$$$$$$$$$h 4MMr 
    M> $$$$$c "ccccd$$$$$$$" <$c$$$$$$$$$$$$$$$h MMMr `!! `!>
   nMM> $$$$$$hc`??$$$$$??" ,c$$$$F?$$$$$$$$$$$$F MMMP< !! ;!!
  nMMMMr ?$$$$$$$=. `""",cc$$$$$P".$$$$$$$$$$$$" MMMr'  ;
  P'uMMMMMMx,,.    ??????" .,MMb,.     .uMMMMMM  !!!!!!!!
  JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!>
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> ,!!!!!!!
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!'
  MMMMPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPMM' ;!!!!!!!
  4MMP MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MP .!!!!!!!
  `MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>   ''!!!'
   P MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP =
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
    4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP M"
    `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP xP
     4MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
     4MM 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
      "M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
      ` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
        MMMMMMMMMMMMMMMMPPMMP
        `MMMMMMMMMMMMMMM ,M"
         4MMMMMMMMMMMMMP,MP
         "MMMMMMMMMMMM dF
          `4MMMMMMMMMP P
          `4MMMMMMMM>
           "MMMMMMM>
            "4MMMML
             "4MMM>
              `4MM
 __________________________________________________________________________
Sneezy
 __________________________________________________________________________

        ,;!!!!!;,
        ,;!!! J$$$$$$$$$$hc,"h ,',$$$$$$$.
   ,'!!! ?$$$$P"" ""??$h"hF J$$$$$$$L
   ;!!!>'!!! .$$$$ <$P z,,,c$F<$$$$$$$$F .
   !!!!>'!!!> ?$$$c<$ ,""".?"$F`..z$$$$$' ?c,
  !!!!!! !!!!.`$$$$P"".??",J F.J$$$$$$P' z.?$h.
  ;!!!!!!> !!!! ?$$$c zJhcdP"z `?$$$$P" .z$h $$$c .  .,nmnmnx,.
  ;!!!!!!> !!!!. "?$$$$$,,,,c$ . """ .,JP""? <$$$.`MMMMMMMMMMMMMC(
  !!!!!!!!!!!!!! `. ?$$$$$$$$$ ?$$$$$$$',db hJ$$$$ MMMMMMMMMMMMMMMbx
  !!! MMM <$$$$$$$$$c`$$$$h ::.:: h )MMMMMMMMMMMMMMMMMM
   !!!!!!!> !!> MMM <$$$$$$$$$$.<$$$$$c,```,z$ JMMMMMMMMMMMMMMMMMP
    `!!!!! !! ;MMM.`"$$$$$$$$$$J$$F?$$$$$??" ,MMMMMMMMMMMMMMMMM"
    `!!!! !! MMMML "$$$$$$$$$$$$= `"""" .,nMMMMMMMMMMMMMMPMM"
    ! '!!!, ` JMMMMMmn."?$$$$$$$P"",JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' P"
   ;!> ;P)MMMMMMMn,. """",xnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' "
   !!!!;!!! ,P 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'
   ;!!!!!!!! ; 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP'
  ;!!!!!!!!!! ' MMMPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP'
  !!!!!!!!!!!!!' "Mx`"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP""
  !!!!!!!!!!!!!'   "F. 4MMMMMMMMMMMMMMMP""""
 .!!!!!!!!!!!!'      ""4MMMMMPPPPPP""
 !!!!!!!!!!!!          """
  !!!!!!!!!'
  `'''''
 __________________________________________________________________________
Dopey
 __________________________________________________________________________

    ;;!!!;.
   ;!!!!!!!!!
  ;!!!!!!!!!!!
  .        .,,,;;;;;;,,,.    .,;;;;;;;;;.
  !!!!!!!!!!!!!!!!!;    .;;!!!!!!!!!!!!!!!!'' ,;!!!!!!!!!''!!!!!.
  !!!!!!!!!!!!!!!!!' . ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!''.;!!!!!'`` .;;;;;.``!!>
  !!!!!!!!!!!!!!!' ;';!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'',;!!!!'` ,c$$$c !!!
  !!!!!!!!!!!!!(;`!!
  ,!!
  ` !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' $$FF"??$$$$$$$P  J$$$$$  ,c$$
    ` !!' <$$$$.  ")$$.. "?.
     $$z$$$c,.  `?$$$h. J$$$$$$$$$$$,   J$$$$$  ?$$$$$$h.
     $$$$$$$$$$$c, `"$$c $$$$$$Cc==='  z$$P"",ccdcc ??""$$$,
     `$$$$$$$$$$$$$c "$$hJ$$$$$$Ccccccccc$$FF<$$$$$$$ . .,$$$>
     `$$$$$$$$$$$$$ ?."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ zJ$$$$$P" ,",$$$$$'
      "$$$$$$$$$$$ `$c$$$$$$$$$$$PPPP??".. """""_,=".J$$$$P'
       "$$$$$$$$$$. ?"J$$$$$$"   =cc$$$$ccc$??' J$$$P"
        "?$$$$$$$$hJ $$$$$$Licc,  `"""???"""  zP""'
          `"?$$$$$$ $$$$$$$$$$$h. ..     J"
         ;!>; `$$$$$ `$$$$$$$$$F?$c  ,;. ``;.`!!>,"?$$" ;!!
         ``'''`` !'''!!!!>
             '`  `'!!!!!!!!!>;;;,,;!!!
                 `!!!!!!!!!!!!!!!''
                  ``!!!!!!;,.``,,
                   ` !!! `!!!!!!
     :::::' ::::::::::::::::' _.._```:::::::: : `: J !!!! `!! `!!!!!!
     ::::: .:::::::::::::::: J",z,.`. ` ``:::  ' ,$ `!!! `!! !!'!!!
    .::::: :::::::::::::::: '!
     ::::::':::::::::::::'`:.  . z.."?$$$r $$$$$$$$$$r`!!!! 
   .:.``::::.``:::::::'' ;:::::::: ?$$$cdC,zc$$$$$$$$$$$r  `!
   ::::::::::::,$$ccccc,.,,c$$h. $C,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`.
   `::::::::::.'$$$$$$$$$$$$F<$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?? `!!!!!!!>
   ::::::::::: ?$$$$$$$$$P",$$F "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"   `!!!!!!
    ::: ::::::. "$$$$$$$" $$$' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F    ``!!!!
    `:: `::::::.`"""?$F <$$F  ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F      ``!
     `' ``::::::::.. "  $$""?cJ$$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$$>
         ```'  `'  `"  `?$$$$PP$$$$" `$$$$$$$$$'
         `-'-        "$$$F-?$P. :.???$$$$$$
                    "?'   ``  "??""'
        .,,.
   .,. ,-''' """        z$$=. .
  JCMMM>   ,ccd$$$$$$ccc,.  .,c$$$$c,$$c . :.  ..
 ,J"",`_' ``~' `"?$$$$$$ J$$$$??????$$$$$$$$$` :zcc$$$C
 " xP',MMn.    "$$$$$ <$$$$ ?hcr $$$$$$$$$h,$$$$$$$$.
  , MMMMM     $$$$$c ?$$$c ?$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
  J, "MMMM     `$$$$$h."$$$h. ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F       ,;!
 JMMMMMPMP     `$$$$$$c,"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$     ,; `CCC
/""  " ,.`,."""".=" "P c$ "" ,$" ,ccr ?-`==   -" ?cc ` `44MMMMMM. ?,$$c, "r
        .,,;;;;
     ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>'`'!> `4MMM "$$$$$F !
    ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;.``-,`"4L ?$$?? ;! .
   ,!!!!!''```      ````'''!!!!!!; `` "\ `"   ` `!

                ....
             ..:::::''''::::. ,nMMn
           .:::::::' xnmn.```` " ,MM
          :::::::::: 4MM"  `MF PP"
         :::::::::::' `MMMMM" .  ;;;.:::::.
         ::::::::::' ,m,`PP" :::.. `'::::::::::
        :::::::::: ,MPP" .::::: J$$c, ``'::::::::
        ::::::::: " .;::::::' J$$$$$$$cc, `':::::
        :::::::' .;;::::::::'` z$$$$$$$$$$$$$c, `:::
        :::::' ::::::::::'` ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$, :
        ::::' :::::::'` .zc$$$$$$$$$$$$$$$C,,.`h :
        :::: ::::::' ,cd$$$$P" .,$$$$$$$$$$$$$$F .
      .:: :::..:::::' $$$$$$",$$$$$$$$$$$$$$$$$P" :
      :::: ::::::::: : $$$$$'J$$$$???$$$$$$$$P"   .
     ::::::::::::::.:: `$$$$$$$P"  ?$$$$$$$   :::
     :::::::::::::::::: `$$$$$`?$$$$h  uMM
    ;M. `:: .::::::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$F,$$$$F ,JMMP
    4MMx ` ::::::::::::: J$$$$$$$$$$$$$$$hc$h$$$$$F JMMM'
    MMMMn. `:::::::::::' z$$$$$$$$$$$$??$???""",$$P ,MMP'
    `MMMMM `:::::::::' c$$$$$$$$$$$$$c, =4MP ,$$P ,MM"
     `4MMMb. `::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$h. ,z$$P ,MM'
      "4MMMn. `':::::: ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" uMP'
      L `4MMMMnx,.   `$$$$$$$C''?$$$$$$$$$P',MM"
      "b, ""4MMMMMmnr ,$$$$$$$$hc, `""???" ,nMM'
       "4n, "4MMMM> <$$$$$$$$$$$$cr nmnJMMMP
        `4Mnx, ""4 $$$$$$$$$$$$$$F MMMMMMM  ,;<
         `"44Mn. .$$$$$$$$$$$$$$F  `"44MM !!!!!! '!;
       ..;;;;;. `4Mn. "$$$$$$$$$$$$$$cd$cc, `" .
      '' .!!!!!!; "M. `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c, `.
     .  ;!!!!''!!!  `4. `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h. `!!!, `>. `'<;.
 .,;>  ;!!!!'  !!!! ;  ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.  '!!; `CC;,.``' ;!!!!' . ;!!!! !!. `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  `!!; `' ;!!!!!' ,C !!!!! !!!; `?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ! `!!!; ``<' .; .,,!
.;;!!!!!!!!  `!!!! !!!!!!!!;. ""???????""" .;;!!!!!>  !!!!> `!!!!!!!!!!!!;;,,;;;;!!! `!!!!!!!! ' ,d$$$$.
!!!!!!!!!! CCCCC' !!!!> `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
     .(            ,cc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L ) )
     / ;           zJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ) '
    /' (          <$$$$P""  `"?$$$$$$$$$$$$$$"" " '
   /  l          <$$F .z$$$$$hc$$$$$$$$$$$$$$c$$h :
   /   ;          `$$c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .
  <   <           ?$$$$$$""""????$$$$$$$$$$??"?" (
  (    `          <$$$$F ,-" -. J$$$$$$$$",--  ` `.
  `;              <$$$$="   z$$$$$$$$='     >
   <              <$$$" -r  $$$$$$$$$$ <     )
   `.             J$$$$c,...,,$$$$$$$$$$cc,.,cF  `-
   <             z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F  /
    \            z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$""$$$$F  )
    \          .J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$???$P z$$$$F -`
     `-.       _ .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$zcdC,J$$$$$
     . `-.    -~'  J$$$$$$$$$$$$$$P$$$$$????$$$$$$$"
     (        <$$$$$$$$$$$$$$$hc     -<$$P"
      \      ~~ J$$$$$$$$$$$$$$$$$c    `?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )       ` -- . """""". -'     !!!!!!!!!!' ..

               ..,::::::: LxL`:::.
             .,:::::::::::: dMMMMRx`:::,. .xmm.
           .,::::::::::::::: 9MMMM""%x`::`sRMMMMM
          .:::::::::::::::::: ?MMMMHHx."'MM:`xdxRM>
         .::::::::::::::::::::: "MMMMMMMM @MM MMMMM>
        .:::::::::::::::::::::  ^"""""""-*??.````"
        :::::::::::::::` ...,:::::::::::::::::::::::, .
       ::::::::::::` .:::::::::::::::::::::::: `:::::::::.
       ::::::::::: .,:::::::::::::::::::::::: zk ``::::::::
      :::::::::: ::::::::::::::::::::`` ...d$$$bu.. `:::::
      ::::::::.,::::::::::::``  ...uzed$$$$$$$$$$$$bc. `:::
      `:::::::::::::::::::` .ued$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k :::
     :`:::::::::::::::::`  ud$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E ':
    :::::::::::::::::::: : d$$$$F?"""??$$$$$$$$$$$$$$$F""? '
   ::::'::::::::::::::: :: $$$F..zeWWbcQ$$$$$$$$$$$$$&zWe :
   ::::: :::::::::::::::::: $$kd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
   ::::: ::::::::::::::::::: "$$$$$$$F""?$$$$$$$$$$$$$$??? ,:
   ::::::`:::::::::::::::::: $$$$$".,+: : 9$$$$$$$$",+- ` :
   :::::::::::::::::::::::::: $$$$F+'   d$$$$$$$$="   ,,:
   :::::::::::::::::::::::::: $$$E ::  $$$$$$$$$6+;   :::
   ::::::::::::::::::::::::: :$$$$bu..uuU$$$$$$$$$$buu.z$ :::
   :::::::::::::::::::::::: d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :::
    `:::::::::::::::::::: .d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`$$$$$ ':
    `::::::::::::::::: .d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$""$$":$$$$$ '
      :::::::::::   d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b$$ku$$$$$"
     ,. :::::::::::: d$$$$$$$$$$$$$$$??????TT???$$$$"
     `:::::::::::: . $$$$$$$$$$$$$$$$b .cCCCi'&$$$"
      `::::::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$b (CCCCC'$$"
       ::::::::::: d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u.""",$$"
        :::::::: d$$$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$$$$F"
            d$$$$$$$$$$$$$b.^"???$$???"
          ..e$$$$$$$$$$$$$$$$$$beu.
     ..... xdd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b; .  ...
 ..zmdnmmc.`::::."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b'::#RMMM*Rhh.
zMMMMMMMMMMMMn `:::."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b`: MMMMMh(?"?
MMMMMMMMMMMMMMM:`::::.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ::?MMMMMMMMMMhnx:.
MMMMMMMMMMMMMMMMb :::::."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E :: ?MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMb ::::::'"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"::::'MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMP'*MMk :::::::.^?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$".:::: 9MMMMMMMMMMMMM

           ...,,,,,,,,,...
        .,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,.
       .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
      .%%%%%%%%%%%%%%%v%%%%%%%%%%%%%%%.
      .%%%%%%%%%%%%%%%vnv%%%%%%%%%%%%%%%.
      %%%%%%%%%%%%%%vvnnnvv%%%%%%%%%%%%%%
      %%%%%%%%%%%vvnnnnnnnnnvv%%%%%%%%%%%
      `%%%%%%%vvnnnnnnnnnnnnnnnvv%%%%%%%'
      `%%%%vvnnnnnn"nnnnn"nnnnnnvv%%%%'
      .%%%;vvnnvvvvnnnnnnnnnvvvvnnvv;%%%,
     .%%%%%%;vnvvvvvvnnnnnnnvvvvvvnv;%%%%%%.
    .%%%%%%%%;vnvvvvnnnnnnnnnvvvvnv;%%%%%%%%.
    %%%%%%%%%%%`vvnnnnnnnnnnnnnvv'%%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%% ;;;;;;%%%%%;;;;;; %%%%%%%%%%%
   .,@@@@@@@@@@@@a,::;;;;%%%;;;;::.a@@@@@@@@@@@@,.
  .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,::;;;;;::.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
.;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,:::.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.
.vvv;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;vvv.
vvvv;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;vvvv
 vvv;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;vvv
 `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'
  `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'
    `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'
      `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'
       ;::`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'::;
      ;;;;;;;::`@@@@@@@@@@@@@'::;;;;;;;
      ;;;;;;;;;;;::`@@@@@@@'::;;;;;;;;;;;
     ;;;;;;;;;;;;;;::`@@@'::;;;;;;;;;;;;;;
     ;;;;;;;;;;;;;;;;::`@'::;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
 ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
`;;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;';;;'
        ........... ...........
       ............. .............
       ............. .............

             ..::::::::::::. udb.
           .::::::::'ueeu, ``` *"B$$
          ::::::::::: $$C((. `$R '**# .
         :::::::::::: R$$$$# :. -::::::::::.
        ::::::::::'.d$N.^" ..:::db.`':::::::::::
        .::::::::: *#"`.:::::::'z$$$$$bo,``'::::::
        :::::::'`..-::::::::'`u$$$$$$$$$$$$bu `:::
       ::::::'.::::::::::',ud$$$$$$$$$$$$$$$$$ :'
       ::::: ::::::::'.ud$$$$$$$$$$$$$$$$&eeuJ> :
      . `::::::::::: xd$$$$R"Lued$$$$$$$$$$$$$$>.:
     ::::.::::::::::. 9$$$$Fz$$$$$$$$$$$$$$$$F"` :
     ::::::::::::::::::"$$$$U$$$F" ''$$$$$$$$,ut `::
     :::::::::::::::::::"$$$$$FskxL. 9$$$$$$$edNeo :::
     `:::::::::::::::::: 4$$$$$b$euud$$$$$$$$$$$$$ `: %%%
    %; `:::`:::::::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$?$$$$$> %%%%
    %%% ``` ::::::::::::: .$$$$$$$$$$$$$$$$I$u$$$$$> %%%%
    %%%%%; ::::::::::::' d$$$$$$$$$$$$$$$R???"7$$F %%%%
    %%%%%% `::::::::::',$$$$$$$$$$$$$b.-m$$* d$$F %%%"
     `%%%%%. `:::::::: t$$$$$$$$$$$$$$$bu,,o$$$".%%"
      `%%%%%%.```:::: '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F';%%
      "s.`%%%%%%%%;;, $$$$$$$$o.""???$$R?F.;%%%
       "$eu `%%%%%%% '$$$$$$$$$$$$er /%%%%%%%/
        '?$$eu.`%%% t$$$$$$$$$$$$$! %%%%%%%% umW$$$+L
         ^"?$$o. $$$$$$$$$$$$$$& ..`'/%%% '$$$$$f N$L
      .u+=*$$$$u "?$b.'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$e. " $$$$$L ?$NL
     ` ud$$$$$$$c "$L ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$bu ^?$$$B i;`"?$bu.
 .;;iiii .d$$$$F` $$$$> h.^ ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b `?$$b !!!i;`"?$bu
 !!!!" udB$$$F ; <$$$$> 9$b. '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$! . "$$N.^!!!!!. ?$
 !f".o$$$$$P`,!! 4$$$$> $$$$e.^?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~ $k `$$$Nu."!f' B
 .ud$$$$$$F i!!! '$$$$> 9$$$$$bu "?$$$$$$$$$$$$F""`.ud$$N `$$$$*#"--=@M
 $$$$$$$$F !!!!!i $$$$& 4$$$$$$$$$euu,,``"'`,uoo`$$$$$$$$k `Y" ueW@b '
 $$$$$$$$ :!!!!!i $$$$$ `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L`$$$$$$$$  o$$$$$$$.'
 $$$$$$$$ t!!!!! d$$$$$> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 9$$$$$$$> $$$P"` .,,,

      ,%%%,   ,%%%%,,:::;;;;;;;:,,,.
     ,%%;%%,%%%,%;%%%,%,::::;;;;;;;;;;;::,.
     %%%%%%,%%,%%%%%'%%%%%,:::;;;;;;;;;%;;::,
    .::;;;;::,;;;;;;;;;,%%%%%,:::;;;;;;;;;%%;::,
    ::;;;::,vvnvv,;;;;;;;;;,%%%%,:::;;;;;;;;;%%;::
    :;;:'vvnnnnnnnvvvv,;;;;;;;,%%%,:::;;;;;;;;%%;::
    `::'v;%;%nnnnn;%;%;%nvv,;;;;;;;,::;;;;;;;;%;;::.,,.
     `vvnnnn;nnn;vvvvvvv;nnvvvv,;;;;;%;;;;;;;;;::,::%::.
     v%;%;%;nnnvv%;%;%;vnnnnnvvvv,.;;%%;;;;;;::,::;;%%:,
     `%' `@a;%nnv%' `@a;%vnnnnvvv,::,;;%;;;;;::;;;;;%;::
     ,,%, .@@a;%mv%, .@@@;%vnnvvv,::::,;;;;;;;;;;;;;;;::'
    ,;,vvnnnnnnvvmnnnnnnnnnnnnnvvv,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,::;,
   ,;,vvnnnnnvvvmnnnnnnnnnnnnnnvv,;;;%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
   ;;,vvnnnnvv;mnnnnnnnnnnnnnnnvv,;;%%;;;;;;;;;::;;;;;;;;%:;;o,
   `;;vvvnnnnvv;mnnnnnnnnnnnnnnvv,;;%%;;;;;;;;:::;;;;;;;;%%;,Oo,
    `;vvvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvv,;;;%;;;;;;:::;;;;;;;;;%%;,OOo
      `vvvv.;;;.;;;;.vvnnnnnnnnnv,;;;;;;;:::;;;;;;;;;:%:;;,OOO
       `vvvv;;;;;;vvnnnnnnnnnnnnnnvvvv,;;;;;;;;;;;;;:;;;,oOOO
     .oOOOo;vvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnnnnnvvv,;;;;;;;;;;;;;;,oOOO;@
   .oOOOOOOOOo;vvvvvvvvvvvv;%%vvvvvvvvvvnvv,;;;;;;;;;;;,oOOO;@@'
  .oOOOOOOOOOOOOOOoooooooo;%%vvvvvvvvvnnnnnnvvv,;;;;;;;oOOO;@@@'
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;vvvvvvvnnnnnnnnnnnnnvvvvvv;OOO;@@@@'
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvv%;OO;@@@@@'
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvv%;@@@@@@'
`OOOOOOOOOOOOOOO;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvv;@@@@@@@;sSSSSSs,
`OOOOOOOOO;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvv;@@@@@@@@;S$$$$$$$Ss
.sSs`OOOOO;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvv;@@@@@@;sS$;$$$$$$$$SS,
sS$$$$S;O;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvv;@@@;sS$$;;$$$$;$$$$$$S
S$$$;$SS;vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvv;I;@@;S$$;:;$$$$$;;$$$$$S
SS;;$SS;Ii;vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv;iII;SS$$$;::;$$$$$;::;$$$$S
S;:;SS;IIIIIiiiiiiiiii[|]iiiiiiiiiiiiiiIII;sSS$$$;::;$$$$$$;:::;$$$S
S;;SS;IIIIIIIIIIIIIII[|]IIIIIIIIIIIIIIIII;SS$$$$$;::;$$$$$$s;:::;$$S
S;;S;IIIIIIIIIIIIIII[|]IIIIIIIIIIIIIIIII;SS$$$$$$;:;$$$$$$$$;:::;$$S
S;;S;IIIIIIIIIIIIIII[|]IIIIIIIIIIIIIIIII;SS$$$$$$;:;$$$$$$$$;::;$$$S
S$;S;IIIIIIIIIIIIIII[|]IIIIIIIIIIIIIIIIII;SS$$$$$$;;$$$$$$$$;:;$$$$S
S$$$S;IIIIIIIIIIIIIII[|]IIIIIIIIIIIIIIIIIII;SS$$$$$$;$$$$$$;;$$$$$$S
S$$$$S;IIIIIIIIIIIIIII[|]IIIIIIIIIIIIIIIIIIII;SS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC>>'''' .,,,. ```''<'' .,,<>,,,.``'>'' .,<>,.``'' .,<,.``' .,<, `' .,. `CCCCC
CCCC>' .,>>>>><. `CCC
CC>'.,>''''' ```'<<'' ...::::...`'.`'         `'' ,,`CCCCCCCCCCCC>' : :::::::::::::. `!> `
,CCCCCCC>'         d$P=- J.?$ ' .:: : :::::::::::::::. `!,
CCCCCC>'          `$ccc,`? ` `CCCC>' .::::: : :::::::::::::::::. `
CCCCC>         ,z$c`"?"    `C>' :::::::: : :::::::::::::::::::.
CCCCC          "'     c  ` ::::::::: : ::::::::::::::::::::
CCCC               ,J$h  .: ::::::::::: ::::::::::::::::::::
``''             .,c$$$$$. ::: ::::::::::: `:::::::::::::::::::
,M'           .,c$$$$$$$$$$'.::: ::::::::::: :::::::::::::::::::
('           J$$$$$$"., $$P :::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::
4n           `$$$$$$d$$$$$'.:::: :::::::::::.::::::::::::::::::::
`Mb.           $$$$$F,, ?$F.::::: ::::::::::::::'`,,``::::::::::::
 MMMn.          $$$$$ `" `$ `::::: :::::::::::'' " ..::::::::::::
 `MMMMn.        ,$$$$$$$$c$$h.`:::: ::::::::''.,/ -. .`''`  ``::::
> MMMMMMn.      ,c$$$$$$$$$$$$?? .::: ::::': ,;,' `'',%. .>,.  .::
C `MMMMMMMbx    ,cd$$$$$$$$$$$$$$- ::::: `'., `'./'- ;....>.``
C> MMMMMMMMMMx  ,c$$$$$$$$$$$$$$""" :::::: .,;><<>'`CCCC,
CC 4MMMMMMMMMMM.`$$$$$$$$$$$$$$$$.-,::::' ,<>>>>',cccc, `.,,,,,,.``''.,cococ <$$$$".$$$$$$$$$$hc `,,
CC> MMMMMMMMMMMMM.`$$$$$$P""""??" :::' .;/ c$P????$$ `$$$" """?$$$$$$$P z <"
CC> P"""""4MMMMMMb $$$$P'.::::..:::: . $$hcc= ,, ?$$ '$$cc "$$$$$',$ <>
C> ;;!!!!;.`4MMMM 3$$" ,,`':::::: < $$P",zd$$' .,,,.`?$$$c`$$$F $'.CC
' "MMM $$$..\`'! `:::: .,.`?$$$$$$ J. CC'
 !`!!!!!! `!!> `M' $$$$L ! `! `': ,CCC> z$.`$$$$P'.< ,$F CCC, `?$$$P $$.`CC
!! ` ,$$$$$ ! 4L`-. -`,C' d$$$.`$P'.<,' $$'= .`CC>,.`?$' $$$.`C
! ,`!!!!! MMb CC. `..`$$$.`
'JP !!!!!>."4b !!! '$$$$ `!!;,!',CC .$$$$$$P >.' :::::::.` CC> $$$ ?$$$
 M ;!!!!!!!>." !!!> $$$C n`!!!' CC .$$$$$$$'.>>>'C .::::::::: -`C> $$$h $$$.
 P !!!!!!!!!!;;!!!> ???? M `!! <<' ??$$$$$$ , .:::::::::: , $$$$ $$$$
 ,!!!!!!!!!!!!'!!  , ;;;!! .,<>,,."$$$F CC'C, ::::::::::: CCC> $$$$.$$$$
!;!!!!!!!!!!'' ;!' ,  !!!!' ,CCCCCC> $$$',CC,  ::::::::::: < z$$$ CCC> .:::::::::::: .CC J$????$$$$
!!! :::::''''  ,  ::::: ` ?$$$F CCCC `:::::::::::: CCCCCCCC> z$$$
   ?$$$$$$$$L ' .:::::::: CC,<<> ,`?$$F CCCC .::::::::::: , z$$$$
   $$$$$$$$$. .::::::::: `.'.C>.`"F CC>' :::::::::::: ,CCCCCC,> :::::::::::: C `,,,.,,
  ,- ?$$$$$$$$. `:::::::: `.`. :::::::::::: C `?cc, >>. ::::::::::' C,,,`3$c,` .,,< ::::::::: <>CCCC `""? C>'., `> `:::::''.-<<.,C>,C CCC
?."$$h.`:::::. "?$$$$$$$$c `: .'.,C>>C.`?? ,c$.`CCCC> CC>
`$c`$$$.`::::: :. "?$$$$$$$c  <>CCC,. ""  ."? .C',,' <`C.<'.CC
h $$c`$$$. ::: :::::::.. "?$$$$hc,,,,,.```<> > CC.<>`CC" ?"""?$$L CCCC`>,C< .<, "?'.'CC> CC> `
$h ?$$c$$$$. : :::::::::::::. "?$$$$$h.` <>' ::
$$.`$$$$$$$$. :::::::::::::::. ?$$$$$$c,``' ' .:::::
$$$.`$$$$$$$$$. :::::::::::::::::. "?q`h(???= CCCCCC>'CCC' .:':::::::
$$$L $$$$$$$$$$.`::::::::::::::::::..`?c,"=- <<<''<>' -'' .:::. :::::::
$$$$ ?$$$$$$$$$h `::::::::::::::::::::..`"` ::..........:::::::::::' :::::::
$$$$.`$$$$$$$$$$h ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::
$$$$L $$$$$$$$$$$c :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::
$$$$$ ?$$$$$$$$$$$.`::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::
$$$$$.`$$$$$$$$$$$$ `:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::
$$$$$h $$$$$$$$$$$$L :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: `::::::
 __________________________________________________________________________
Snow White & Dopey
 __________________________________________________________________________

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P".zJ$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P J$$$P"",c$??")$$$$$$$$$$$$$$$$$$???$$$$$$$$$$$$$$??"
_,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P""";J$P"$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$L.,,,zcd$$" z="$$$$$$$$$$$$$$$$P".zccPP$P""$$$$P".,cc$
$$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",cd$$$P" ==="$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$P $??$$$$$$$$$??P"P",cP",J$$$$$$$$$$$$$P"_,c$$$" =",c$$?$$ z$$$$$
$"" <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,_""""" .,ccc$""?$$$?$$$$
$$$$$$$$$$$$$$"z$P $$$$$$P",c$F," ".zJ$$$$$$$$$$$$$$$ J$$??"" ,c$$$$",$F,$$??""
 ,c$$" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"zJ$$$??" z$$$P $$$$
$$$$$$$$$$$$$",$$"z$$$$$",J$$$ JrP",$$$$$$$$$$$$$$$$$,J.,cc$ ????"",c$$L.,zcr",
J$$$",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ????"",c$ $$$$",$$$$
$$$$$$$$$$$$$ $" c$$$$$",$$$P" ",c$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P""".- ,cdP")$P",$$" J$
$$P",?$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ccccc$$$$F<$$$",$$$$$
$$$$$$$$$$$$$,.zPP$$$$" ??"".`,J$P",$$$$$$$$$$$$$$$$$P".zJ$P z$$$" c$"zJ$$",$$$
P",J$ $$h ?$$$$$$$$$$$$??,`$$$P""$$$$$$F`$$",$$$$P"
$$$$%,$???"$$$$F J$$$$ccccP""z$"".??"""$?$$$$$$$$$$".z$$$$P ,$P"",$$"z$$$" J??"
,c$$$ $$$L`?$??$$??$$$" c$.?",c$""$$$$$$." $$$" .<
$$P".""z$$??$$$ <$$$$$$$$F JCC,c".zc$$F c$$$$$$$$$",$$$$$",c, J$$$$ $$P"z.,ccd
$$$$$r<$$$h $h $$$."$P $$$% c$$" J$$$$F "$".``,;!'
P" ,c$$P%. ?$$-<$$$$$$$$$$$$P",c$$$P",J$$$$$$$$P"z$$$P".z$P",$P ")$ ?" J$$??$$
$$$$$h $$$$r<$ $$$$.?"J$$$ ??".z$$$$$$ < " !!!!!',$
c",c$??",c$ JP",J$$$$$$$$$$P",c$??"_,c$$$$$$$$$" ??"" cd$$P z$P"/,$$. J $$$h $$
$$$$$$c "?$%<$.`?$$L' `$$F zJ$$?$$$$P !;;!!!!!',$$
L "'.zc$$$$ ",cP"$$$$$$$$"?,J.,,c $$$$P"",c?$??==4cccc,.""%`"',c J$$" $.`$$P ?
"$$$$$$$c,' J$$c,"$$. "". c$$P" "$$. < jP" ;<> "$%`!!!!!!!!;; ".!!!!!!!!!!!!!!
$$$F""$$$$$",$$$P J $$P ."$$.?$$ $$",J$$" < $$F `"??%`$$$??%<$??$$$$$$$$$$$$r`!
!' z$$??$$$" <$$$$$h.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$" cc,"?$$ $$P",J"zP",c$."$F<$$ ?"z$$$".! z$P"J$hc=4c$$$F ?" <$$$$$??$$?$$F`!
',$$$"" $$P $$$$???$.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ z$$$P",$$c,zc$$$ ? z$$$$.",J$$ ,J$$P ;!' P",c$$$$ ."?$$%';;!. ,$$P"..`" "? <> !!;,,;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c ?$F J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P .`?? !! c$"z$?$$$$ ' ,J' ``.,cP"";!'',r,!!!!!!!
!!!!!!>,$$ !!',cP"". $$%<$$$$P",;;;;;!!!!!!!!''''`' ``'         ``!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!' ,J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h.`!!
$$$",$$$P" JP";!!!' J$$c$$$" ;,$$$$$$$$c,         _.,zccr,
$$$".=.`!! J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
J$$ !!!> $$$P ,$$$P" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J$$$$$$$$$$h.      ===''"???$h
$$$ $ ? ' z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P""
$$$ !!!!>'$$F $$$P ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <$$$$$$$$$$$$r           '
`?" " ' z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",c$
?$$ ``!!! $$P $$P `?$$h.',$$ J$$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!><$$$$$$$$$$$P     .' ,J$$$$$$$$$
$$P ,J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"z$$$$$
!!>.`?$$cd$$c$$$ !!!!!!!!!!!!!''`````''`' `$$$$$$$$$$"       $$$?????$$$
$$",c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",$$$$$$
!!!!> `$$$$$$$$F !!!!!!!!!!' ,cc$$$$hc,`"? $$$$$$$$P       ,c$$$r==c, $$
$" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P,$$$$$$$
!!!!!! ?$$$$$$$".!!!!!!!!! ,$$$$$$$$$$$$c ?$$$$$$"       z$$$L ccc $$$P
" J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'<$$$$$$$
!!!!!!>'$$$$$$$ !!!!!!!!! J$$ .`$$$$$$$$$$.`$$$$$"  ,cc,  .,c$$$$$.'""z$P"
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J$$$$$$$
!!!!!!><$$$$$$$ !!!!!!!' z$$%,$r<$$$$$P"."? ?$$$%,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. "$"; $$$$$$$$
!! J$$$$$$P";!!' ;!!! z$$$$,.,z$$$$$$P ??",$$F`.`$$???"" ,;`?$$$$$$F  !!!!! J
$$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' $$$$$$$$
! J$$$$$$$";!' ;!!!! J$$$$$$$$$$$$$$$hc,c$$$$ JF<$, z$$$.`<;,`???";,.'$$$$$$$$$$h -`"',,,. !!''``_.zc$$$$$$$$?$$$$$
,cJJF""%=cc,`?"".,cc$cc, "$$$$$$$$$$$$$ $$$ $$$$$$.
$$$$$$$h.` ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",c$hc,`$$$$$$$$
$$$$$$$P" $$$P $$$$$$$$$$$F,$$$$$$$$$$$ J$F<$$$$$$$
$$$$$$$$$F,$$$$$h.`!'..`."??$$??""'.. ?$$$$$$$ ".`"$$$r ,,"?$$$$$
$$$$$$$$$$$$$c$c$$$$" zJ$$$$$$$$$$$$$$$F<$F<$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"?$$c`!!!!!!!!!!!>;;,,;;'F`?$$$P".z$hcr="
 . $$ $$ "",c$$" c$P"",c ????$$$$$$$$$$F<$ $$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$;?$$$$$$$$$$$c ?L !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> "',.,_,.,,,_.
 `"""zP".`"?$P",$$",cF".,ccc,`?$$$$$$$$ JF<$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$h;$$$$$$$$$$$$h ?.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;,`"""""'.."""??
??????"./ Jc ",J$P"z$$$$P""""?F<$$$$$$$$r'%<$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$;$$$$$$$$$$$$$h ?.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $
ccccc",$ J$$",$$$ z$$P".zJ$c P J$$$$$$$$P c`$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$;?$$$$$$$$$$$$$h." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
$$$$$ $$ ?$",$$$$c$P",J????$L J$$$$$$$$$L $ $$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$F<$$$$$$$$$$$$$$$. `.,,,`````` $$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$h;$$$$$$$$$$$$$$$$$$c`$$$$$$$$$$$$$$$cccc;;,..,,;cccc,`!!!!!!
$$$P c$$"/ c,?$$$$F,$$$$$$$$$$. `c`"$$$$$ $h.`$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$;?$$$$$$$$$$$$$$$$$$r`$???????$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??";!!!!!!
?$F J$$$ L $F<$$$$L`$$$$$$$$$$h ?h."$$$$ $$$ `?$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$h;?$$$$$$$$$$$$$$$$$$.?hcc$hccccc=Jccccc>>(>(>>;;c-;!!!!!!!!
jF,J$$$$ $." J$$$$" $$$$$$$$$$$h `$$.`$$$-.`? cc,,.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h;$$$$$$$$$$$$$$$$$$L ``"'.,;;;;;;>.,,,,.`""'..,;;!!!!!!!!!>
' $$$$$$ $F,$$$$$$ .?$$$$$$$$$$$$,?$$."$$ <$$ $"""?
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r?$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`!!!!!!!!!!! J$$$$$%`!!!!!!!!!!!!!!!!
 J$$$$$$ JF $$$$$$ L $$$$$$$$$$$$c $$h .`".,$ $_",J
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`!!!!!!!!!,`$$$$$$ `!!!!!!!!!!!!!!!!>
-$$$$$??-4h $$$$$$ $ ?$$$$$$$$$$$$ ?$$h`$,-cc,`"?$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h`!!!!!!!!!! "$$$$$h`
 "$$$hccr`$ ."?$$$ ?L`$$$$$$$$$$$$F<$$$ `$ ?$$$c,`"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!;`$$$$$c <$$$$$c`!!!!!!!!!!!! ,
$F<$$$$"`?$$c,`"%`L`c,$$$$$$$$$$$$F," J$%<$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.<$$$$$$ ."
$c`$$$$c ?c,""".z$."',"?$$$$$$$$P" "$$$",$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!! z$$$$$$P !!!!!!!!!!,`c
`?c ?$$$F. " z$$$$.`"h."?$$,,,,r J $" zP"$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`!!!!!!!!! $$$$$$$F`!!!!!!!!!!!;`
\ $hc`"" .zc c$$$$$$$c,`hc,""??",cP  .zcd$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h !!!!!!!!!;`$$$$$$ ;;;;;;;<
!!!!!!!!!!!!!>;;;;, .`$F<$$$$.?$$$$.<$ "z$$$c$cc,`"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% $$$$$$$P"";;,."".,;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!',$.`F`$$$$F`$$$$h $$ $$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P !.,..,;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$.' "$$$h ?$$$%<$$ ?$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$";!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$c$ ?$$$h ?$P $$$ x."""""""""
""""""""""????????????"".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!'''''`!!!!! ?$$$$$L ?$$$hc,,c$$F MMMMMMMMMMM
`$$$$$$$$$$$$hc -cccd ; )MM
MMMMMMMM,'`'` $$$F;!> "$$$$$$,,,..`;;,,,.,.,;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''''''''''```."4
MMMMMMMMMMMMMMMx.,."""""..,,,nJMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'`.xnnmMMMMmnmMMMMMn,.```.u
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 __________________________________________________________________________
Prince Charming
 __________________________________________________________________________

                 ...::...
               .::::::::::::::.
             .:::::::::::::::::::::
          ..::::::::::::::::::::::::::::
      ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
     ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''
     :::::::::::::::::::::::::::::::::::'`::::;;;;..
    :::::::::::::::::::::::' `::::::''` :::::::::::::
    :::::::::::::::::::::::' :::'``  ,cF :::::::::::::::
    :::::::::::::::::::::: :'  .zJ$$$ ''::::::::::::::
    :::::::::.::::::::::: '  ,c$$$$$$$ ' :::::::::::::::
    :::::::::: `:::::::::  .$$$$$$$$$$, ':::::::::::::::
    `:::::::::: `::::::::  $$$$$$$$$$$$  ::::::::::'::::
    `:::::'`:::  `':``':. $$$$$$$$$$$$h  ::::::::: `:::
     `'::::: `:: -c,  ' `$$$$$$$$$$$$$c, `::::::: :::.
      `'::::.  "?$$$hcd$$$P" ,--  ""?$$c,`::::': .`:::
      .  ```` .zcd$$$$??"",>'`.,cccd$$c$$$$c ':: ,$ `::
      :: `$$$$$$$$$$$$$L.`` ,c$$???"??$$$$$$$c :: ?F ':::
      `:: $$$????$$$$$$$$$$??""   , `$$$$$$$c ; ? ::::
       `: " ,- .J??$$$$$$$c,c   ",z$$$$$$$$ z. J ':::'
       `: ,cd??"  "$$$$$$$$hc,.,cd$$$$$$$$$$$$$$"4 `::
        ` `?"   - `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  Jc `:
           -  ,c $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L $$$c  n.  .,,.
           ccccd$$ ?$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?$$$h 4M. `! `!
           `$$$$$$h`$$$$$$L"?$$$$$$$$$$$$$$$$$ <$$$$, MMb ..  !
           "$$$$$$ $$$$PPP"J$$$$$""$$$$$$$$P' $$$$$ MMM MMM !
            "$$$$$c""?$ccc$$$??"",cd$$$$$$" c$$$$' JMM".MMM !
            "?$$$$$$$$???"".,= .$$$$$$$$' ,J$$$$P ,MMMnMMM'  MMn,. ` .,nMMMMMMMMP'. )MMMMMMMMMMMMMMMMM" ;!!!!!!!!'` .;
                ;> !!> `MMMMMMMMMMMMMMM" ;!!!!!!!'`  ;!!!
               ;!!!; ; "4MMMMMP ;.`"PP !' .;-''  .,;;!!!!!!
            ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>; /'-``  ,;;!!!!!!!!!!!!

             ...ueuu..
           .ze$$$$$$$$$$$$eu.
          .e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Nc
       ...ed$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e
   .zeW$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F""-
 .@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"3$$eeeeec..
 .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"$$$$$$$F?".e$$$$$$$$$$$$c.
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$".d$$F?"" .zdFJ$$$$$$$$$$$$$$.
'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .$"  .ue$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$
'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ^  zd$$$$$$$ F'$$$$$$$$$$$$$$b
 $$$$$$$$$N^?$$$$$$$$$>  z$$$$$$$$$$  9$$$$$$$$$$$$$$
 "$$$$$$$$$N.^?$$$$$$$k  $$$$$$$$$$$b '$$$$$$$$$P`$$$k
 ?$$$$$F?$$$  "?$C"?$c '$$$$$$$$$$$$i "$$$$$$$$N $$$$
  "?$$$$c'#$c %e..` " 3$$$$$$$$$$$$$c "$$$$$$$$ "$$$r
   '"?$$$eu." "$$$$$W$$$$F",u+- ""?S$$e.?$$$F?F .?$$N
   c. """" .ee$$$$$$$',ueF".zee$$$$$$$$$L"$$E' dF $$$
   $$ 4$$$$$$$$$$$$$k."".ue$$?????$$$$$$$$c^$" '$" $$$
   4$k $$$???R$$$$$$$$$$$??"  x. 9$$$$$$$c".P $ x$$$
    *$r",z=*..9?R$$$$$$$bce.  +".$$$$$$$$$.$ .F ?$$$
    "N."ue$$?? ^?$$$$$$$$Ncuuze$$$$$$$$$$$$$$P c R$$
     "u^?"  '= "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N^ u$c ?F
       < -  z$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L3$$$c  :  .:<:..
        ebe@$$$ 9$$$$$$P$$$$$$$$$$$$$$$$$$N $$$$N '!! '~\ 4!
        `$$$$$$t`$$$$$$N"$$$$$$$$$$$$$$$$$F $$$$$ !!> :.. !
        "$$$$$$.$$$$F"".$$$$$P"?$$$$$$$$F J$$$$P :!!> !!! '!
         ?$$$$$bJ"3$N$$$$???" ze$$$$$$$" z$$$$$" !!! <. ^?$$$$$F"".:!!!!!!!!~.:!!!!!!!!!!
              !!> '!!::.....::!!!!!!!!!~. `!! !!!!!!!!!!!!!!!!!~`:!!!!!!!!!~` .:!
            :!! !!, `!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!~`  :!!!!
            L
                    J' $$.?.
                   ,F $$$h q
           ,hc       ,$'c$$$$,`L
           J"`?,      JF.$$$$$$ ?      zc
          ,F c ?c     ,F $$$$$$$c`L     z` "
          J <$c,`h    J J$$$$$$$$ ?    ,- z F
          J J$$$. ",   zF,$$$$$$$$$L L   ,F.J$. F
    .     ,F.$$$$$$.`h. zP $$$$$$$$$$$.?  ,=',J$$$ L
    $",    J <$$$$$$$. ?c,$',$$$$$$$$$$$h`L,J",J$$$$$ $
    $ `",   P $$$$$$$$$h `?'.$$$$$$$$$$$$$,`P z$$$$$$$ $   .r
    ?."c "=, ,F<$$$$$$$$$$$c,.$$$$$$$$$$$$$$h,z$$$$$$$$$,?. ,="d"
    `L $$$c "4P <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h Lr"_-,F
    `h $$$$$L." $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h ",$F,F
    `h $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P'J
    ,F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F L
    ,F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."r
    ,P'c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?????"""""""""""""""""????$$$$$$$$$P"=
   ," $$$$$$$$$$$$$$$???".,z======"""""```````""====,.`??$$$$P
   F $$$$$$$$$$$$$P".,zc=''....::::::::::::::::::::...",.."$$
   " $$$$$$$$$P" .z=' ..:'``..,,,. `''::::::::::::'''::.."\."
     $$$$$P",c' .::'`.,cd$$$$$$$$$c,,.''::::' ..zccc,`';. \
      ?$$F,c' .:::'.z$$$$$$$$$$$$$$$$$c,.` .,c$$$$$$$$.'::
       ",P' :::: .$$$????$$$$$$$$$$$$$$$cd$$$$$$$P""?$ h
       =" ::::: <$"',ccc, ""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"",ccc`"r`
       . ::::: .$'.$????$$, "?$$$$$$$$$$$$$$F .J$???? F
       :::::: $F $",ccc,`"?L ?$$$$$$$$$$$P" J"".zJc ?. nmnn.,,.
      . ::::: $ J"4???""" ""=,""$$$PP$$$" ," '"""""" Fr"MMMMMMMMMM
  .xnmMMMMM ::::' .""?' .zcc,.  ?h, "".J$P'.F ,cc=    ",MMMMMMMMM
nJMMMMMMMMMM :::::    `?$$$$F  "$$$$$$$$P" c$$$$  J =,nMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM '::::: -ccd$c, `"??  i,,$$$$$$$cc,,.""" zc$c MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMr ::::: ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMb :::::. `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM. '::::: `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F .MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM. '::::: .?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM. ::::: ',$$$$$$$$$$$$$$$$$F ?$P" $$$$$$$$$ JMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMML '::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$hcd$ z$$$$$$$$$" uMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM> ':::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM '::: ?$$$$$$$$$$$$$$$$"" `""" `$$$$$$ JMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM> ::: <$$$$$$$$$$$$$$P" ..'`"' .$$$$$F MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM :::: ?$$$$$$$$$$$P" '```_ _  ?$$$$$ 4MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM. ::::: "?$$$$$$$$$..`''''  '' <$$$$' MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM> ':::::. "?$$$$$$$$$hccccchhccc$$$$P uMMMMMMMMMMMMMMMP'
44MMMMMMMMMMMMMMMM> '::::::::.`"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F uMMMMMMMMMMMMMMP'.n
n."44MMMMMMMMMMMMM> '::::::::::. ""??$$$$$$$$$$$$$F 4MMMMMMMMMMMMMMM';MM
MMM. "4MMMMMMMMMMM ':::::::::::::.  ."""?????))P"  JMMMMMMMMMMMMMP MMM
MMMMMx. 4MMMMMMMMM :::::::::::::::::..."""""""" .:: 4MMMMMMMMMMMMP .JMMM
MMMMMMMb. 4MMMMMM' :::::::::::::::::::::::::;;::::::  "4MMMMMMMMP .MMMMM
MMMMMMMMMb."MMMMP :::::::::::::::::::::::::::::::::: `:.."4MMMMMP .MMMMMM
MMMMMMMMMMMx.""" .:::::::::::::::::::::::::::::::::::.`:::::..."" .MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMx. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: MMMMMMMM
4MMMMMMMMMMMMMb.`::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: nMMMMMMMM
 "4MMMMMMMMMMMMM.`:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' MMMMMMMMM
: )MMMMMMMMMMMMb `:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: MMMMMMMMMM
::. "4MMMMMMMMMMMb `::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: MMMMMMMMP
::::. 44MMMMMMMMMMb ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: MMMMMMMP :
::::::. "4MMMMMMMMM `:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: MMMMMP' ::

                    .ee.
                    *$*`
                     e e
                    $ W u
                    e`.$.".
                   e".$$$ *
           .$       .".$$$$W W
           * ".      *.$$$$$$. .      -$
          . WW."e.    ".$$$$$$$$."     *
          $ $$$e."e.   $-$$$$$$$$$$ *   e`e$U .
    .     e e$$$$$e."e. .$"e$$$$$$$$$$e q .="e$$$$ u
    $`m.    $ $$$$$$$$$ *V$`e$$$$$$$$$$$$. e*`e$$$$$$ $
    $ u."=.  u`.$$$$$$$$$$e(".$$$$$$$$$$$$$$uCe$$$$$$$$ *  .e$
    " $$$W."*e$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u .m"C .`
    ` $$$$$$e.`u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "e$"."
     U$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$".?
     T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *
    .*`W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$FF?????""""""""""""????RR$$$$$$$$$$ *
   W`u$$$$$$$$$$$$$$FF"..ee=**"""?.....:.:.....?""*=m.?"*$$$F
    $$$$$$$$$$$F".em*"`.::~~~~**~~~!!!!!!!!!!!!?!!!:.""m."?
     "$$$$$$".e*".::~` .eeW$$$$$$eeWe.`~!!!!!~C.eeee.`~: "e
     `?$$"u$".:!!~ e$$$$$$$$$$$$$$$$$$W.`~.e$$$$$$$$$e !
       .$" !!!! .$**""""**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*""`"*W !
       " !!!!! .$".W$$$$Wu `*$$$$$$$$$$$$$$$$" .$$$$$ u
       !!!!!` $*.$"CeeC?**W. "$$$$$$$$$$$$" e*"?==e.". eeeu....
    ...u !!!!! $.$ " =  ~= `"m."*$$$*$$$*`m" =`  ` *C*$$$$$$$$
..eeW$$$$$$$ !!!!: ==  ee$$$W=  "$euee$$$ee".eW$$"    -$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$ !!!!! $eeee. "***`..  `$$$$$$$C..""*** .u$W`$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$ `!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$b !!!!!: "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" $$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$b !!!!!. ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" $$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$b !!!!! `C$$$$$$$$$$$$$$$$$"*$$*"$$$$$$$$$` u$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$b ~!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$W.$C.$$$$$$$$$" .$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$c `!!!. $$$$$$$$$$$$$$$$$$**$$$**$$$$$$$ .$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$ `!!! $$$$$$$$$$$$$$$$(+"? ==**3$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!! "$$$$$$$$$$$$F" CCCCCC. 3$$$$$" $$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!: "$$$$$$$$$ee.(""`....?Ce$$$$f $$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!:.""?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$f.$$$$$$$$$$$$$$$F?
b``$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!:. `"??$$$$$$$$$$$$$$$" $$$$$$$$$$$$$$$".$
$$$u.`$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!:.  ..""??CC"?C$"  $$$$$$$$$$$$$$$".$$
$$$$$$e`"?$$$$$$$f .!!!!!!!!!!!!!!!!:::...`" .:::! "?$$$$$$$$$$$" e$$$
$$$$$$$$$."?$$$$f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. :. "?$$$$$$$` $$$$$
$$$$$$$$$$$.`??? .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!::.`"?F .$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$e :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!! .$$$$$$$
"$$$$$$$$$$$$$$u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!` $$$$$$$$
$."?$$$$$$$$$$$$u `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$
" . "$$$$$$$$$$$$e `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$
$$$$e."?$$$$$$$$$$. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$F".
$$$$$$$u."$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "$$$$".$$
   _________________________________________________________________
  
       This page was updated on the 8th of October, 1997
            The Great Ascii Art Library 
                 Geocities 
   _________________________________________________________________
  
  [INLINE]

snowwhit.ascii.uk
                         888   d8b888  
                         888   Y8P888  
                         888    888  
.d8888b 88888b. .d88b. 888 888 888888 888 88888888b. 888888888 
88K   888 "88bd88""88b888 888 888888 888 888888 "88b888888  
"Y8888b.888 888888 888888 888 888888 888 888888 888888888  
   X88888 888Y88..88PY88b 888 d88PY88b 888 d88P888 888888Y88b. 
 88888P'888 888 "Y88P" "Y8888888P" "Y8888888P" 888 888888 "Y888 
                                  
                                  
                                  
                  _   _ _  
                 | |  (_) | 
 ___ _ __  _____   ____   _| |__ _| |_ 
/ __| '_ \ / _ \ \ /\ / /\ \ /\ / / '_ \| | __|
\__ \ | | | (_) \ V V / \ V V /| | | | | |_ 
|___/_| |_|\___/ \_/\_/  \_/\_/ |_| |_|_|\__|
                        
                        
                                     
                                     
                                     
                                     
,adPPYba, 8b,dPPYba,  ,adPPYba, 8b   db   d8 8b   db   d8 
I8[  "" 88P'  `"8a a8"   "8a `8b  d88b  d8' `8b  d88b  d8' 
 `"Y8ba, 88    88 8b    d8 `8b d8'`8b d8'  `8b d8'`8b d8'  
aa  ]8I 88    88 "8a,  ,a8"  `8bd8' `8bd8'   `8bd8' `8bd8'  
`"YbbdP"' 88    88 `"YbbdP"'   YP   YP     YP   YP   
                                     
                                     
            
88     88     
88     ""  ,d   
88        88   
88,dPPYba, 88 MM88MMM 
88P'  "8a 88  88   
88    88 88  88   
88    88 88  88,  
88    88 88  "Y888 
            
            

		

ASCII Character Codes:

s = ASCII 115

n = ASCII 110

o = ASCII 111

w = ASCII 119

w = ASCII 119

h = ASCII 104

i = ASCII 105

t = ASCII 116

Capitalised:

S = ASCII 83

N = ASCII 78

O = ASCII 79

W = ASCII 87

W = ASCII 87

H = ASCII 72

I = ASCII 73

T = ASCII 84